Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH


Zelený čtvrtek – 24. března
19.00 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek – 25. března
18.00 hod. – pobožnost křížové cesty
18.30 hod. – Velkopáteční obřady
Během velkopátečních obřadů se koná sbírka na Svatou zemi.

Bílá sobota – 26. března
7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
9.00 hod. – modlitba uprostřed dne a obřady katechumenátu
10.00 – 15.00 hod. – prostor pro soukromou modlitbu před Nejsv. svátostí
14.00 – 14.30 hod. – společná adorace u Božího hrobu zakončená žehnáním velikonočních pokrmů

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – 26. března
20.00 hod. – bohoslužba a následovně Agapé – radostná oslava Velikonoc u společného stolu z darů zúčastněných

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 27. března
8.00 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů
18.00 hod. – mše sv.

Velikonoční pondělí – 28. března
8.00 hod. – mše sv.


KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA


Zelený čtvrtek – 24. března
18.00 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
21.00 hod. – společné bdění v Getsemanské zahradě (jde o 7 čtení z Janova evangelia). Možnost soukromé modlitby až do ranních hodin (modlitební stráž zajišťují mládež a dobrovolníci)

Velký pátek – 25. března
7.30 hod. – breviářová modlitba se čtením a ranní chvály
9.00 – 15.00 hod. – prostor pro soukromou modlitbu před Nejsv. svátostí
12.00 hod. – pobožnost křížové cesty
17.00 hod. – Velkopáteční obřady. Po obřadech možnost soukromé modlitby až do ranních hodin (modlitební stráž zajišťují mládež a dobrovolníci).
Během velkopátečních obřadů se koná sbírka na Svatou zemi.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – 26. března
21.30 hod. – bohoslužba spojená s udělováním iniciačních svátostí katechumenům, následně Agapé – radostná oslava Velikonoc u společného stolu z darů zúčastněných

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 27. března
9.30 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů
11.00 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů Velikonoční pondělí – 28. března
11.00 hod. – mše sv.

KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů č. 142, 380 – Bílý Beránek)

Velikonoční bohoslužba – neděle 27. 3. v 9.00 hod.

V kostele, který je vytápěn a ozvučen, se od 9.00 hod. konají pravidelné nedělní bohoslužby.


SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Pátek 25. března v 18.00 hod.
Cesta kříže
Během cesty bude několik zastavení s čtením z Bible o Kristově cestě do Jeruzaléma až po ukřižování, závěr s modlitbami na Makču Pikču. Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít Velikonoční poselství. Sraz v 18.00 hod. v křesťanském centru.

Neděle 27. března v 7.30 hod.
Ranní vítání vzkříšeného Pána
V 7.30 hod. se sejdeme na Makču Pikču ke společným modlitbám a chválám, poté se vydáme na Velikonoční shromáždění s Večeří Páně do křesťanského centra Třináctka na Lukách. Shromáždění začíná v 9.00 hod. Od 11.00 hod. začíná druhé Velikonoční shromáždění s nabídkou simultánního tlumočení do angličtiny.