Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zájem o studium trvá

Už od prosince 2009 mohou senioři z Prahy 13 studovat Virtuální univerzitu třetího věku, kterou organizuje Česká zemědělská univerzita. Virtuální přednášky se konají vždy v počítačové učebně Střediska sociálních služeb Prahy 13.
Mnozí senioři již absolvovali několik semestrů na  různá témata, podle svého zájmu. Po úspěšném zvládnutí šesti semestrů obdrží studenti Osvědčení o absolutoriu U3V. Toho nyní dosáhlo celkem 12 našich studentek a studentů – Miluše Brhlíková, Alena Dušková, Jana Dvořáková, Anna Háková, Věra Hrazdírová, Květoslava Nováková, Eva Novotná, Dana Raganová, Marie Smejkalová a Jana Šimrová, Jaroslav Korbel a František Kundrát. Většina z nich se 26. ledna zúčastnila slavnostní promoce v aule České zemědělské univerzity v Suchdole.

V loňském roce proběhly dva semestry na téma Dějiny oděvní kultury II a III. Pamětní listy úspěšným absolventům rozdal 2. února v počítačové učebně střediska sociálních služeb tutor studijní skupiny Petr Weber. Na tomto setkání byl také slavnostně zahájen další semestr virtuální univerzity, který se opět setkal s velkým zájmem. Na téma Genealogie – hledáme své předky se přihlásilo 28 studentů a na téma Dějiny oděvní kultury I, které bylo zahájeno 9. 2., se přihlásilo 11 studentů. Výhodou pro všechny bude nové vybavení počítačové učebny, o kterém se více dozvíte na str. 24.

Samuel Truschka