Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zůstane ve vzpomínkách

V pátek 22. ledna zemřel po dlouhé nemoci pan Antonín Cvekl. Narodil se 18. 7. 1946 v Třebonicích, kde prožil celý svůj život. Jako malý kluk se pohyboval v tatínkově autodílně, která předurčila jeho celoživotní dráhu. Vyučil se automechanikem ve Stavebních strojích ve Zličíně, kde pak pracoval ve zkušebně motorů. Po vojně nastoupil jako automechanik u Dopravního podniku hl. města Prahy, kde opravoval Volhy pro taxislužbu. Toto místo neopustil do konce své profesní dráhy.


Stejně jako zaměstnání neměnil ani své názory a rozhodnutí, byl zásadový a řadu let veřejně činný. V letech 2002 – 2006 byl členem Zastupitelstva MČ Praha 13. Hodně svého volného času věnoval dobrovolným hasičům. Členem sboru byl už jako malý kluk. Působil ve výboru SDH Třebonice a později také v Bezpečnostní radě Prahy 13. Pokud mu to zdraví dovolilo, účastnil se skoro každé akce. Za svou činnost obdržel v roce 2011 titul Zasloužilý hasič.

Moc rád cestoval, hlavně autem nebo na motorce, po celé ČR nebo na Slovensko. Měl tři děti – z prvního manželství syna Antonína a z druhého Danu a Michala. Děti mu splnily jeho největší přání – jako dědeček se mohl radovat s vnoučaty Mirečkem, Péťou, Michálkem a nejmladší Anežkou. Měl je moc rád a byl s nimi šťastný. Od 41 let, kdy ho bohužel postihl rozsáhlý infarkt, statečně bojoval se srdeční chorobou. Tento boj nakonec v necelých 70 letech prohrál.

Zůstane ale ve vzpomínkách lidí, kteří ho měli rádi.

-red-