Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poštovní muzeum oslaví sté výročí

Také máte pocit, že ve svých poštovních schránkách nacházíte jen letáky a účty a že pohlednice a dopisy se v nich objevují stále řidčeji? A přitom státní pošta je jednou z nejstarších provozovaných služeb na světě. Na našem území sahá historie pošty do 16. století. A protože letošní rok je pro Poštovní muzeum, založené 18. prosince 1918, rokem stého výročí, věnujeme březnovou rubriku Víkendy bez nudy právě jemu.

Prvních deset let muzeum svou vlastní expozici nemělo. První vznikla v Karolínu na dnešním Ovocném trhu, kde bylo muzeum jen několik let. Pak se přestěhovalo do bývalého kláštera Nanebevzetí Panny Marie při kostele sv. Gabriela na Smíchově, kde byla v roce 1933 otevřena velká expozice dějin poštovní správy od roku 1526 až do současnosti. V roce 1976 byla otevřena zcela nová expozice v klášteře ve Vyšším Brodě, kde je k vidění dodnes.

„Pro známkovou tvorbu bylo v 80. letech vybudováno nové muzeum v ulici Nové mlýny v Praze 1, které bylo veřejnosti zpřístupněno  v srpnu  1988,“ říká ředitel muzea Jiří Střecha. „Zde je umístěna stálá expozice československé a české známkové tvorby s přesahy do zahraničí, konají se tu i krátkodobé výstavy, které návštěvníkům přibližují fungování pošty v minulosti. V roce 2002 se sbírka Poštovního muzea stala součástí kulturního dědictví České republiky.“

„Naše sbírky jsou rozsáhlé a rozmanité s řadou unikátů a filatelistických skvostů,“ dodává Jan Kramář, vedoucí oddělení správy sbírkového fondu. „Pokud jde o známkovou tvorbu, tak bych jmenoval například osmdesátiblok tzv. modrých Merkurů, což byly první novinové známky vytištěné v roce 1851 v rakouské monarchii a sloužily jako novinové kolky. Bylo to v době, kdy v tisku panovala cenzura a stát si pomocí těchto kolků chránil distribuci tisku. Dále jsou to grafické návrhy od významných českých grafiků a rytců, počínaje Alfonsem Muchou. Máme jeho návrhy na první Československou poštovní známku – slavné Hradčany, která byla vydána ve stejný den, jako bylo založeno Poštovní muzeum – 18. 12. 1918. Mezi návrhy najdeme i další slavná jména – Josef Čapek, Max Švabinský nebo Kamil Lhoták. Spoustu unikátů máme v trojrozměrných sbírkách v již zmíněném Vyšším Brodě.“

Do 18. března je v muzeu k vidění velmi úspěšná výstava 200 let poštovní schránky, pak to bude výstava s názvem 2 296 KILO – Komiksy, ILustrace, Objekty. Zváni jsou nejen dospělí, ale také děti. I pro ně bude návštěva muzea příjemným zážitkem.

Muzeum najdete v Praze 1, Nové mlýny 2, otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00. Více na webových stránkách www.postovnimuzeum.cz.

Eva Černá