Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

březen 2018
ročník XXVIII

Uzávěrka příštího čísla: 12. 3. 2018 Distribuce: 30. 3. – 6. 4. 2018

Polyfunkční domy Lužiny

Vážený pane starosto, v minulosti jste podal podnět k zahájení přezkumného řízení ke stavbě Polyfunkčních domů Lužiny. Dozvěděli jsme se, že odbor životního prostředí vydal souhlasného stanovisko s kácením dřevin v okolí obchodního centra Lužiny. Předpokládáme, že toto kácení souvisí s budoucí výstavbou Polyfunkčních domů. Věřím, že došlo k nějakému omylu a stavba nebude dovolena.

celý článek
Zamezení volného parkování na střeše objektu Garáže Archeologická
Zamezení volného parkování na střeše objektu Garáže Archeologická

Jistě jste zaznamenali problém, který eskaloval v únoru tohoto roku, kdy byla na střechu objektu Garáže Archeologická nainstalována vjezdová brána, která zabraňuje bezplatnému volnému parkování. Tuto bránu zde umístila společnost RG Parking, s.r.o., aniž by na to dopředu upozornila jak Společenství vlastníků objektu Garáže Archeologická, tak městskou část Praha 13.

celý článek
Bude mít Praha 13 naučnou stezku a hustší síť cyklostezek?

Jízda na kole je stále oblíbenějším způsobem rekreace. Síť cyklostezek, značených cyklotras, ale také naučných stezek se v ČR každým rokem rozrůstá. V Praze 13 byl vybudován desetikilometrový cyklookruh „Za prací a zábavou“, který je ve správě městské části. Ten navazuje na dálkovou cyklistickou trasu Greenways Praha – Vídeň a na cyklotrasu celopražského významu Řepy – Hlubočepy, které spravuje MHMP. KČT otevřel v Praze 13 zhruba šestikilometrovou vozíčkářskou turistickou trasu.

celý článek