Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2019. Smyslem je získání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a sběr dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření probíhá mimo jiné také na území Prahy 13 od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Případné dotazy k šetření zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze paní Jana Šídlová, tel. 274 052 084.

-red-