Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odpadkoví hrdinové v Praze 13


Ve STOPu se poměrně často věnujeme palčivému tématu, kterým je obrovský nárůst odpadů nejen v naší městské části, ale celosvětově. Odbor životního prostředí zajišťuje průběžné úklidy odpadků z veřejných prostranství a černých skládek, ale také obsluhu stovek odpadkových košů. Na tyto služby vynaloží naše městská část ročně zhruba devět milionů korun. To rozhodně není málo, a přesto to nestačí. V posledních letech s úklidem odpadků po nezodpovědných lidech pomáhají také dobrovolníci, jejichž práce si velice vážíme.
Celý svět je zahlcený odpadky a už je ani nestíháme sbírat, třídit a recyklovat. Proto je zapotřebí produkci odpadů co nejvíce omezit. Častou složkou odpadů jsou obaly. Každý výrobek je důkladně zabalen do několika vrstev papíru, plastů nebo kovů. Nejvíce je to vidět, když si po Štědrém dni uděláte procházku po sídlišti. Kontejnery nejsou schopné pojmout takovou nálož obalů z dárků, takže se i přes posílení svozu vše válí okolo sběrných nádob. S obalovým průmyslem jde ruku v ruce výroba produktů na jedno použití. Plasty jsou v mnoha případech praktické. Ale jejich nízká výrobní cena umožnila masovou produkci, což se ukázalo jako velmi problematické. Zvláště u výrobků na jedno použití. A co s sebou tato nadprodukce přinesla? Celosvětový nárůst nejproblematičtější složky odpadů. Evropa každoročně vyprodukuje zhruba 25,8 milionu tun plastového odpadu. Odhaduje se, že do oceánů se dostává osm milionů tun plastových hmot ročně. Více než 40 % plastových výrobků lidé použijí pouze jednou. Nebezpečí tkví v jejich (ne)rozložitelnosti v přírodě. Pokud vyhodíme papíry, textil z přírodních materiálů, dřevo nebo třeba i kovy, tak je to problém, ale tyto materiály se časem rozloží. Sklo, porcelán nebo keramika se časem roztříští na přírodě blízké mikročástice. U plastů je doba rozkladu nesrovnatelně delší. PETka potřebuje na rozložení sto i více let, polystyren pak desetitisíce let. Fragmentací (rozmělněním) plastů vznikají mikroplasty. Nejde tedy přímo o rozklad, ale o rozpad mikročástice – mikroplasty o velikosti od sta nanometrů do pěti milimetrů. Najdeme je ve vzduchu, v půdě, ve vodě a díky tomu i v potravním řetězci. Vyskytují se dnes v každém živém organizmu včetně lidí a jejich nebezpečnost je více než zřejmá.
Velmi nás těší, že zejména mladým lidem není životní prostředí lhostejné a sami přemýšlejí nejen jak veřejná prostranství očistit, ale také jak produkci odpadů omezit. O to více je nám trapné, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou k udržování pořádku lhostejní. V Praze 13 průběžně pomáhá s čištěním veřejných prostranství skupina dobrovolníků, která si říká Trash Hero, neboli „odpadkoví hrdinové“. Tito dobrovolní úklidáři vznikli spontánně v roce 2013 v Thajsku a dnes již působí v mnoha zemích světa.
Při pohledu na thajské neutěšené pláže plné odpadků se skupinka místních, ale i cizinců, mezi kterými byl také Čech Jan Bareš, rozhodla jednu pláž uklidit. Akce měla úspěch a dobrovolníci, už pod názvem Trash Hero, pokračovali v započaté práci i na jiných místech. Své aktivity rozšířili spuštěním Refill systému. Ten spočívá v distribuci vlastních nerezových lahví s označením Trash Hero. Ty opravňují jejich majitele k bezplatnému doplnění láhve vodou v kterémkoli hotelu, restauraci apod., které jsou do programu zapojeny Tento program je návodem, jak je možné snížit objem plastového odpadu. Lidé v Thajsku často nevědí, jak s odpadky zacházet. Vše pak končí v kamnech nebo zakopané pod zemí. Trash Hero organizují pro obyvatele těchto oblastí improvizované svozy odpadu. Shání stará kola, motorky a lodě, díky kterým pak fungují jako svozová společnost. Dobrovolným úklidářům poskytují nejen rukavice a pytle, navíc je také učí, jak vysbírané odpadky třídit. Místní lidé se do akcí začínali zapojovat velmi pomalu. Dle slov spoluzakladatele projektu Jana Bareše bylo velmi těžké jim vysvětlit, proč plasty nemají pálit nebo je zakopávat, jako to dělali s přírodními materiály, na které byli doposud zvyklí. K úklidům Trash Hero se postupně připojovali dobrovolníci z jiných vesnic, měst a po čase i z dalších zemí.
Česká republika se připojila v roce 2016. Také u nás jsou úklidy Trash Hero veřejné a dobrovolnické. Termíny jsou předem uvedeny na facebookové stránce. Pro účastníky úklidů mají organizátoři připravené pytle i rukavice. Na místě nejprve proběhne krátká instruktáž. Každý dobrovolník má možnost získat za svůj pátý úklid zdarma typické žluté tričko. To je možné i zakoupit, ale výhradně při účasti na některém z úklidů. Trash Hero Praha pořádá úklidy nejen v naší metropoli. Svým příkladem upozorňují na vznikající odpad ve veřejném prostoru, ve firmách i domácnostech, inspirují k jeho omezování a k šetrnému chování k životnímu prostředí. Pořádají přednášky pro školy spojené přímo s úklidem, kdy se sami žáci zapojí například do úklidu nejbližšího okolí školy. Nabízejí programy pro děti od mateřinek až po školy vysoké. V poslední době je nejčastějším organizátorem úklidů v Praze 13 a jejím okolí Zbyněk Hostaš. Díky němu probíhaly dobrovolnické úklidy Trash Hero v podstatě po celý rok 2019. Zmizely tak tuny odpadu. Dobrovolníci se věnovali místům jako je lesík v oblasti Motola, okolí Bílého Beránka, svah pod Galerií Butovice nebo Centrální park.
V neděli 19. ledna se uskutečnil první letošní úklid. Sešlo se dvaadvacet dobrovolníků, z toho dvě děti a jeden pes. Sesbírali všechen odpad – od nedopalků cigaret, MHD jízdenek, sáčků, přes plechovky až po skleněné láhve. Celkem to bylo 140,45 kg odpadu. Z toho 87,1 kg směsi, 40,35 kg skla, 7,7 kg plastu a 5,3 kg kovu. Napočítali devětadevadesát PET lahví, sto sedmdesát šest plechovek a sto dvacet tři skleněných lahví. Dobrovolníci z Trash Hero sebraný odpad zvážili a vytřídili do příslušných kontejnerů. Dle slov Zbyňka Hostaše budou úklidy pokračovat v průběhu celého letošního roku.
Na jaře nás opět čeká pravidelná celosvětová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020, kterou jako úřad již několik let podporujeme. Hlavní úklidový den je 4. duben. Pokud se na nás obrátí kdokoli s podnětem na uspořádání dobrovolnického úklidu, samozřejmě ho podpoříme. Dobrovolníci z řad občanů, spolků, firem, škol se mohou hlásit předem na odboru životního prostředí na tel. 235 011 474, e- mailem naceovad@ praha13.cz, kde také získají veškeré potřebné informace. V případě zájmu pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu a po dohodě odvezeme z domluveného místa pytle se sebraným odpadem. Informace o dobrovolnických úklidech rádi zveřejníme na webu a ve STOPu. Všem obětavým lidem, kteří ve svém volném čase uklízí, moc děkujeme a vážíme si jejich iniciativy.

Dana Céová