Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

březen 2020
ročník XXX

Uzávěrka příštího čísla: 9. 3. 2020 Distribuce: 27. 3. – 3. 4. 2020

Odpadkoví hrdinové v Praze 13
Odpadkoví hrdinové v Praze 13

Ve STOPu se poměrně často věnujeme palčivému tématu, kterým je obrovský nárůst odpadů nejen v naší městské části, ale celosvětově. Odbor životního prostředí zajišťuje průběžné úklidy odpadků z veřejných prostranství a černých skládek, ale také obsluhu stovek odpadkových košů. Na tyto služby vynaloží naše městská část ročně zhruba devět milionů korun.

celý článek
Senior akademie 2020 byla zahájena
Senior akademie 2020 byla zahájena

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá již potřetí Senior akademii. Jde o cyklus dvanácti vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem v Praze 13. Senior akademie, která se skládá z pravidelných středečních setkání v obřadní síni radnice, se bude konat do konce dubna. Úspěšní absolventi přednáškového cyklu obdrží certifikát.

celý článek
Sabina prověřila naši připravenost
Sabina prověřila naši připravenost

V měsíci únoru jsme podle plánu připravovali akce na jaro. A na co se můžete těšit? Bude to tradiční pálení čarodějnic, rybářské závody na požární nádrži nebo memoriály Holečka, Bubníka a Nového na našem hřišti. Podrobně vás o těchto akcích budeme informovat na stránkách dalších vydání STOPu.

celý článek