Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzdělávání pečujících o osoby se syndromem demence


Středisko sociálních služeb Prahy 13 oslovili zástupci Palaty – Domova pro zrakově postižené s nabídkou spolupráce při realizaci projektu Vzdělávání pečujících o osoby se syndromem demence. Projekt, který Palata uskutečňuje, bude po dobu tří let financován z grantu Nadace České spořitelny. A taková nabídka se neodmítá. Cílem projektu je pozvat co nejširší okruh osob, respektive rodinných příslušníků a pečovatelů z řad laické veřejnosti, kteří pečují v domácím prostředí o osobu blízkou (seniora) trpící syndromem demence. Způsob předávání zkušeností a čerpání nových poznatků bude probíhat pomocí neformálně moderovaných diskuzí. Setkání, kterých bude celkem pět, se budou konat v předem stanovených termínech většinou v Palatě (Na Hřebenkách 737/5, Praha 5). Na nich budou moci účastníci konzultovat řadu témat a s odborníky o nich diskutovat. Například – jak komunikovat s osobou s demencí, jak udržovat její duševní a pohybové schopnosti a dovednosti, jak jí přizpůsobit prostory v domácnosti, jak zvládat její agresivní chování, jak správně nastavit stravovací a pitný režim...
Projekt vychází z obecně platného povědomí, že senioři obecně a tedy i ti se syndromem demence, by měli mít možnost zůstat co nejdéle ve svém přirozeném a známém prostředí – doma. V péči rodinných příslušníků a to tak dlouho, jak to pro rodinu bude udržitelné.
Jsem rád, že výše popsaný přístup pomáhá naše středisko prakticky naplňovat zejména prostřednictvím své pečovatelské služby, která v Praze 13 poskytuje dlouhodobě služby seniorům v jejich domácnostech. Proto bude naše středisko projekt všestranně podporovat a propagovat. Jak náročná je péče o osoby se syndromem demence, vědí doopravdy jen ti, kteří s touto zkušeností přišli nebo každodenně přichází do styku. Jejich práce zaslouží náš obdiv a úctu. A pro nás profesionální pracovníky v sociálních službách je potom posláním a zároveň povinností těmto lidem pomáhat.
Více na www.palata.cz a www.sssp13.cz/aktuality/, www.praha13.cz. Na těchto stránkách lze též nalézt postup, jak se registrovat. Na akci se můžete přihlásit i na tel. 277 028 427 vždy ve středu od 10 do 13 hodin. Účast na setkáních je bezplatná.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13