Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Malé výročí hasičské zbrojnice

I když Sbor dobrovolných hasičů vloni oslavil již 130 let od svého založení, hasičskou zbrojnici má k dispozici teprve deset let.
Ano, letos je to deset let, co se podařilo stodůleckým hasičům získat důstojné a hlavně trvalé zázemí. O prosazení stavby zbrojnice jsme se snažili dlouhé roky – zhruba od 60. let minulého století, kdy poté, co jsme museli pro nevyhovující stav opustit hasičskou kůlnu, jsme nacházeli útočiště v různých pronajatých stodolách, garážích a dalších soukromých objektech na území městské části. Na konci této strastiplné cesty byl den, kdy jsme převzali „svou“ historicky první hasičskou zbrojnici, která k nelibosti některých občanů vyrostla na Velké Ohradě.
A tak se na konci roku 2010 po výpovědi z nebytových prostor veškerý materiál a technika přestěhovaly do prostor nových. Nějaký čas ještě trvalo zařídit hasičárnu nábytkem nebo dalším technickým vybavením, potřebným k zajištění provozu sboru. Taktéž se podařilo vybavit jednotku novou technikou. Posledním přírůstkem byla věž na sušení hadic. Svěřený majetek, o který je řádně pečováno, je využíván jak k výkonu hlavní, ale i doplňkové činnosti.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky