Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekolistárna

Na otázky Z. Bělohoubkové odpovídá Michaela Líčková.

Patří do žlutého kontejneru na plasty víčka od PET lahví, obaly od šamponů, zubních past, plastové hračky?
Ano, patří, ovšem některé obaly od zubních past nejsou pouze z plastu, ale mají např. hliníkovou vrstvu, ty tam samozřejmě nepatří.
Větší plastové předměty, které se nevejdou do kontejneru, je zapotřebí odevzdat do velkoobjemových kontejnerů nebo do sběrného dvora.

Jsou igelitové tenké pytle do odpadkových košů ze stejného materiálu jako igelitové tašky a jsou biologicky rozložitelné?
Vždy záleží na tom, z jakého materiálu jsou tyto obaly vyrobeny, některé jsou z polypropylenu, jiné z polyetylenu a jiných materiálů. Na každém obalu je uvedena tzv. ekoznačka, která materiál specifikuje. U nákupních tašek je obvykle uvedena zespodu, u pytlů na odpad může být na povrchu balení - ruličce. V ČR se dle našich informací na běžném trhu nevyskytují biologicky rozložitelné plasty, ale existují, byly vyvinuty asi před dvěma lety.