Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pranýř

Den před přistavením velkoobjemového kontejneru (4. 5.) na Nám. na Lužinách bylo stanoviště kontejneru znečištěno odpady (viz foto). V tomto případě pracovníci svozové společnosti museli nejdříve místo vyčistit, a poté přistavit velkoobjemový kontejner. Tímto jednáním občanů došlo k znečištění veřejného prostranství a za tento přestupek může být dle přestupkového zákona uložena pokuta. Upozorňujeme, že svozová společnost má za povinnost uklidit místo přistavení kontejneru pouze při odvozu odpadu, nikoli při jeho přistavení.