Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové gymnázium po roce

První rok působení Gymnázia Školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze 13 je u konce. Byl to rok velmi náročný, ale určitě úspěšný. Jako nová škola jsme museli udělat mnoho nezbytných kroků k zabezpečení fungování školy. Poděkování patří radnici Prahy 13 i ZŠ Kuncova, které nám velmi vyšly vstříc.
Svou práci musíme vyhodnocovat trvale. Jsme škola soukromá, nároky rodičů i dětí jsou vysoké A my musíme být skutečně dobří a svým způsobem výjimeční. Kromě pravidelných rozhovorů s žáky a rodiči jsme udělali i anonymní dotazníková šetření, která vyznívají pozitivně a zdá se, že škola je na dobré cestě stát se vyhledávaným gymnáziem.
Pro děti jsme připravili adaptační seminář, výlet do Vídně, jazykový pobyt, návštěvu americké ambasády s besedou s diplomatem v angličtině, exkurzi do ČTK, Českého rozhlasu, České televize, nepovinnou jazykovou výuku, společný výlet rodičů se studenty a mnoho dalšího.
Ve školním roce 2006/2007 jsme se rozhodli vedle zaměření na živé jazyky otevřít i část třídy orientovanou na tělesnou výchovu, což je podle zájmu studentů atraktivní a vyhledávané zaměření. Chceme být školou moderní, náročnou a vstřícnou a nabízíme kvalitní výuku s erudovaným pedagogickým sborem. Pro zájemce o studium máme ještě několik volných míst. Bližší informace je možno získat na telefonu 739 081 208 nebo na www.gymnaziumsmvv.cz.

Renáta Zajíčková, zástupkyně ředitelky školy