Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁBAVA I POUČENÍ.

V květnu uspořádala v Centrálním parku Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže Prahy 1 a 13 již tradiční akci zdravotnických soutěží – Memoriál Alice Masarykové. Na 9 stanovištích si soutěžící mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci, získali informace o mezinárodním humanitárním právu, vyzkoušeli si pohyb na invalidním vozíku, šikovnost na opičí dráze nebo při maskování poranění. Součástí akce byla výtvarná soutěž Jak si lidé pomáhají, ukázky první pomoci a také vystoupení skupiny historického šermu Nevers. 

-če-