Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímavá věda

K zajímavým osobnostem, které zavítaly mezi žáky naší školy, patří i Dr. E. Petrovský PhD. a Dr. A. Špičák z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Poutavě a srozumitelně vysvětlili dětem, jaký vliv má magnetické pole Země na život a také příčiny zemětřesení a sopečné činnosti. Výsledkem bylo nejenom „oprášení“ a prohloubení vědomostí z fyziky, zeměpisu a přírodopisu, ale i poznání, že vědec nemusí být starý, vousatý a nevrlý pán. 

E. Martoníková, ZŠ Mládí