Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK TO CHODÍ V BRONZOVCE

 Každoročně žáci naší školy slaví Den Země. Dbáme na to, aby okolí školy bylo upravené a aby i naše třídy vypadaly pěkně. Třída 9.D opět zvolila netradiční způsob oslavy. Po loňském úspěšném ekologickém divadélku, které jsme hráli pro žáky prvního stupně, jsme letos pro naše malé kamarády ve spolupráci s učitelkami L. Kuncmanovou a V. Šváchovou připravili přírodovědnou soutěž. Proběhla ve středu 29. 4. v Centrálním parku. Žáci druhých až pátých tříd prošli trasu s šesti stanovišti (Vesmír, Ekologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Okolí školy), na kterých plnili úkoly a odpovídali na otázky. Prokázali, jak velké znalosti v oblasti přírodních věd mají a že vědí, jak se o přírodu starat a pomáhat jí. A my máme dobrý pocit, že kamarády můžeme mít nejen mezi vrstevníky, ale i mezi dětmi z prvního stupně.

žáci 9.D ZŠ s RVJ Bronzová