Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak rodiče poznají problém dítěte s drogami

Naši studenti a studentky ve věku 15 až 17 let ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy experimentují s návykovými látkami mnohem více než jejich vrstevníci ze zahraničí. Do experimentování se pouštějí stále mladší děti. Léčbu závislostí dnes již podstupují často i děti, kterým ještě není 15 let.

Jaké jsou nejčastěji uváděné signály:

  • Výrazné změny v chování, podrážděnost, uzavřenost, lhaní, agresivita, ztráty paměti, zapomínání
  • Ztráta zájmu o svůj zevnějšek
  • Ztráta zájmů o koníčky, záliby, kamarády
  • Krádeže a ztráty předmětů doma i ve škole
  • Změna okruhu přátel a kamarádů
  • Změna a vyhraněnost názorů, ztotožňování s drogovou kulturou, zlehčování nebezpečí závislosti
  • Zdravotní problémy, nevolnosti, průjmy, bolesti hlavy, hubnutí, ospalost či nepřirozená aktivita
  • Specifický zápach oblečení a potu
  • Nález stop po užívání drog a pomůcek pro užívání: jehly, stříkačky, lžička atd.

Řada těchto signálů může být projevem dospívání. Je-li jich více, záleží na intuici a rodičovském citu rozlišit varovné signály užívání drog od nevyzpytatelného chování „puberťáka“.

nprap. Ladislav Beránek
preventivně informační oddělení Policie ČR KŘP hl.m.Prahy