Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Anglická družina

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Bronzová bude v rámci školy od příštího školního roku provozovat ve spolupráci s jazykovou školou Alternativ anglickou odpolední družinu s rodilým mluvčím. Anglická družina rozvíjí v neformálním prostředí komunikační dovednosti dětí, cílem je osvojit si cizí jazyk a získat správnou výslovnost. Výukové programy navazují na učební osnovy školy. Anglická družina je vedena lektorkou (rodilou mluvčí), která děti motivuje a asistentkou (vychovatelkou ŠD) dle metodiky jazykové školy Alternativ CZ. Děti mluví anglicky jak v běžných situacích a volných hrách, tak i během řízených činností. Program anglické družiny je plánován na 2 až 5 dní v týdnu od 13 do 16 hodin.

Alena Šoukalová, zástupce ředitele