Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN PRO MOU ŠKOLU

 

Neobvyklý chaos zavládl ve čtvrtek 28. dubna ve FZŠ Mezi Školami, kdy se konal historicky první Den pro mou školu. Žáci měli možnost předem se zapsat do skupin, které pak např. vymalovaly šatny u tělocvičen, natřely lavičky v šatnách, výtvarně zkrášlily dveře u vstupních šaten, vyměnily prkna na lavičkách a ostříhaly keře v atriu, vyrobily dárky na aukci ve prospěch Martina, vyrobily výzdobu na chodbách a v neposlední řadě připravily mimořádné číslo školního časopisu. Den rychle utekl a práce se zdařila.

Ivana Hamplová