Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SBORY POTĚŠILY MAMINKY

 

V neděli 8. května odpoledne zazpívaly před radnicí maminkám k svátku, a nejen jim, děti ze sborů Kulíšci a Noctuella z FZŠ prof. Otokara Chlupa vedené paní učitelkou Hanou Trejbalovou a sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami, vedené paní učitelkou Alenou Panochovou. Děti zpívaly s nadšením, které překonalo i problémy způsobené poměrně silným větrem. Sbory si dokonce troufly zazpívat maminkám několik písniček bez přípravy společně. Přidali se k nim i dva účastníci soutěže Butovický zvoneček – letošní vítěz kategorie 4. tříd Štěpán Junek a vítězka loňského ročníku Anna Duškina, dnes již studentka operního zpěvu na konzervatoři. Všem patří velký dík.

Bohdan Pardubický