Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v červnu: Otec národa, narozen 14. června 1798

Byl to právě František Palacký, kdo položil základní kámen ke stavbě Národního divadla roku 1868. Historik, politik, spisovatel a dominantní osobnost obrozenecké Prahy. Po studiích působil v Uhrách a ve Vídni jako vychovatel u šlechtických rodin, což mu umožnilo přístup do světa elit, ale také další samostudium. Ovládal kromě češtiny dalších 10 jazyků. V Praze, díky archivní práci u hraběte F. Šternberka, získal odborné renomé a po šťastně bohatém sňatku i finanční zajištění. Po prostudování pramenů sepsal pětidílné Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě. Rozsáhlé dílo se stalo milníkem české historiografie, přestože některé pasáže (zvlášť husitství) jsou velmi idealizované. Památník Františka Palackého v 1. patře rokokového Mac Nevenova paláce (Palackého 7, Praha 1, otevřeno na objednání, tel. 725 571 799) skrývá autentický společenský a hudební salón, jídelnu, ložnici a pracovny historika Františka Palackého a jeho zetě, Františka Ladislava Riegra. Více na www.nm.cz  

–dn-