Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZDARMA NA HORY

 

Šesťáci z FZŠ Mezi Školami vyjedou na počátku září zdarma na adaptační pobyt do Kořenova v Jizerských horách. Na výjezd se škole podařilo získat grant z programu Ministerstva školství, rodiče se budou podílet pouze na financování dopravy. Kurz má za cíl stmelit nově vznikající žákovské kolektivy při přechodu z prvního na druhý stupeň. Slouží také k vzájemnému poznání žáků a jejich nových třídních učitelů. Pro žáky je připraven bohatý program agenturou Sportlines, která se na pobyty žáků v přírodě specializuje. Základem programu jsou sportovní outdoorové a zážitkové aktivity, připravené ve spolupráci s psychologem a organizované vyškolenými instruktory.

Ivana Hamplová