Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Autobus 137 bude jezdit denně

 

V rámci zavedení sítě metropolitních tramvajových a autobusových linek v září 2012 sice hl. město posílilo tzv. metrobusy, ale na druhé straně byly omezeny nebo zrušeny další autobusové spoje. Přes naše protesty byla tehdy zrušena autobusová linka č. 130 a nahrazena pouze vybranými spoji linky č. 137 prodlouženými do zastávky Sídliště Stodůlky. Po jednáních jsme získali částečné posílení linky o další spoje, které do zastávky Sídliště Stodůlky zajíždějí i mimo špičku pracovních dnů. Teprve díky dalším jednáním s organizací ROPID se nám podařilo dosáhnout toho, že provoz autobusové linky č. 137 bude od začátku letních prázdnin celotýdenní a její večerní jízdní řád bude prodloužen do přibližně 22 hodin, což je v souladu s požadavky obyvatel městské části.

Aleš Mareček, zástupce starosty