Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace z radnice

Využijte Portál občana | číslo: březen 2020 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru

Máte platný cestovní doklad? | číslo: březen 2020 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Soutěž pro děti | číslo: březen 2020 | autor: Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Jarní floristika | číslo: březen 2020 | autor: Iva Dvořáčková

Místní poplatek ze psů | číslo: únor 2020 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Oceněná vánoční výzdoba | číslo: únor 2020 | autor: Vít Bobysud, organizátor soutěže

Ohlédnutí za uplynulým rokem | číslo: únor 2020 | autor: Radní Aneta Ečeková Maršálová a Vít Bobysud, předseda výboru MA 21

Místní poplatek z pobytu | číslo: únor 2020 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Povinné předškolní vzdělávání | číslo: únor 2020 | autor: Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Informace o nové obecně závazné vyhlášce | číslo: leden 2020 | autor: Anežka Váňová, odbor životního prostředí

Slavnostní vítaní občánků | číslo: leden 2020 | autor: Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Zúžení průchozího profilu lávky | číslo: leden 2020 | autor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – oddělení mostů

Váš názor nás zajímá | číslo: leden 2020 | autor: Radní Aneta Ečeková Maršálová

Čtvrtý Ideathon městské části | číslo: leden 2020 | autor: Libor Hakl

Mikuláš v Ptáčkově | číslo: prosinec 2019 | autor: Jan Morčuš, odbor sociální péče

Nový poplatek z pobytu | číslo: prosinec 2019 | autor: Rudolf Foukal

Předvánoční trh na radnici | číslo: prosinec 2019 | autor: Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Adventní floristika | číslo: Listopad 2019 | autor: Iva Dvořáčková

Rodinná zóna RaDka | číslo: Listopad 2019 | autor: Zdeňka Hiřmanová