Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nedalekou přírodou a kolem kostelů

Nedalekou přírodou a kolem kostelů

Tentokrát vás zvu na vycházku do velmi blízkého okolí. Mohla by se jmenovat také KostelTour, neboť na trase potkáte tři kostely a jedno místo, kde kdysi kostel byl. Celá trasa vede Dalejským a Prokopským údolím. Start je v Řeporyjích, kam se nejlépe dostanete autobusem ze stanice metra Luka.

Na náměstí v Řeporyjích je první z kostelů na trase, kostel sv. Petra a sv. Pavla – původně románská stavba z poloviny 12. století. V letech 1909–12 byl zdejším farářem J. Š. Baar. Po zelené značce společně s naučnou stezkou dojdete k pozoruhodnému přírodnímu úkazu – Placaté skále. Na tabuli se o ní dozvíte více. Budete pokračovat po zelené značce a po pravé ruce uvidíte dnes již ruiny Trunečkova válcového mlýna. Zde opustíte naučnou stezku a po zelené půjdete pod sídlištěm Velká Ohrada osadou Nová Ves a pak pod kopec, na němž kdysi stálo Butovické hradiště. Po zelené značce pokračujte až k restauraci U Bůčka a tam odbočte vpravo po žluté, po které dojdete ke kostelu sv. Vavřince. První písemná zmínka o něm je ze 13. století. V 16. století proběhla výstavba dřevěné zvonice, v 18. stol. barokní přestavba, při níž přibyla apsida a sakristie.

Od kostela se vrátíte zpět k první odbočce vpravo a půjdete kolem Záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy. Vede tudy také cyklotrasa 122. Po silnici půjdete až do místa, kdy uvidíte asfaltku odbočující vpravo. Po ní dojdete k vojenskému objektu a vydáte se nepohodlnou cestou vlevo podél plotu. Na úplném konci uvidíte na skále kříž, vztyčený na počest zbořeného kostela sv. Prokopa. Byl postaven v letech 1711–12 Schwarzenberky – majiteli Jinonického panství – a odstřelen kvůli armádě v roce 1966. Podle pověstí žil nedaleko v jeskyni sv. Prokop, po němž se jmenuje Prokopské údolí. Kousek se vrátíte a vpravo uvidíte vysoké kaštany. Po málo znatelné cestičce kolem nich do - jdete k tunelu a projdete pod tratí. Vpravo po 20 metrech najdete infotabuli o kostele sv. Pro kopa. Vraťte se k tunelu a pokračujte po modré značce kolem stanice Svazu ochránců přírody a pod historickým viaduktem až do Hlubočep a přes Žvahov na Zlíchov. U tramvajových kolejí se vydáte vlevo ke kostelu sv. Filipa a Jakuba na vysokém ostrohu. Je to raně gotická stavba ze 13. století, přestavěná v roce 1713 barokně. Zde je konec vycházky. Pod kostelem za tramvajovou tratí je rodný dům Karla Hašlera s pamětní deskou. Tramvají se dostanete na Smíchovské nádraží. Přeji krásný výlet a pěkné léto.

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan