Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů červen 2013

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 - 16 hod.)

 

3. 6.
Naše další olympiáda. Měření svalových sil. Sportovně založení členové klubu
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

10. 6.
Poslední přípravy na zájezd Svatava Bulířová

 

12. 6.
Zájezd našeho klubu (Konopiště, Jemniště)

 

17. 6.
Detailní příprava programu klubu na září a říjen Zájemci
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

24. 6.
Přátelské posezení před prázdninami Svatava Bulířová
Schůzka Vojenského sdružení rehabilitovaných důstojníků (11 – 12.30 hod.) Petr Baubín

 

V červenci a v srpnu má klub prázdniny. Sejdeme se opět v pondělí 2. září. Přeji všem pěkné léto.

 

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů (úterý 13 - 16 hod.)

 

4. 6.
Zacvičíme si a procvičíme paměť

 

11. 6.
Vystoupení ZUŠ Stodůlky, oslavíme narozeniny členů narozených v červnu

 

18. 6.
Video – společenské hry

 

25. 6.
Posezení před prázdninami, upřesníme informace k výletu a k pobytu v Chlumu u Třeboně

 

Přeji všem členům hezké prázdniny, v září nashledanou.

 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 

5. 6.
Zájezd do Dětenic – prohlídka zámku, pivovaru a parku Helena Hrdoušková
Po prohlídce odjezd do Jičína na prohlídku města Roman Kosan

 

12. 6.
Zpívat a recitovat budou děti z MŠ Paletka ředitelka Alena Černohorská

 

19. 6.
Povídání u kávy a čaje před prázdninami Helena Hrdoušková

 

26. 6.
Promenáda v zahradě Helena Hrdoušková

 

Přejeme všem seniorům příjemné prožití prázdnin.

 

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

 

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 ho din. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

 

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283


Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 

5. 6.
Diabetes a řízení auta

 

12. 6.
Co na dovolenou

 

19. 6.
Příprava na rekondici

 

26. 6.
Pokyny pro rekondici

 

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází
každou první středu v měsíci.

 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405