Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V květnovém STOPu jsem se dočetla o odbojové skupině, která za války vysílala zprávy do zahraničí z bývalého jinonického akcízu a nemá ani pamětní desku. Prý jste slíbil, že se pokusíte zařídit nápravu. Příští rok uplyne 70 let od konce 2. světové války..

Odbojová skupina z akcízu pamětní desku má, ale ta je umístěna v jinonické sokolovně, protože budova akcízu byla v minulosti zbořena. Skupina měla významný podíl na domácím odboji, proto bychom chtěli, aby měla památník na nějakém důstojném a dobře viditelném místě. Jsem velmi rád, že se mi pro tuto věc podařilo získat investora, který staví administrativní komplex Metronom Business Center u stanice metra Nové Butovice a bude upravovat také přilehlý bulvár. Na jednání s manažerkou společnosti HB Reavis Janou Dolejšovou bylo domluveno, že společnost bude realizaci pomníku v rámci bulváru financovat. Jako nejvhodnější místo byl vybrán prostor před stanicí metra, kde je umístěna pískovcová plastika sochaře Milana Váchy. Pochází z doby, kdy se stanice metra jmenovala Dukelská, a symbolizuje Dukelský průsmyk. Vzhledem k souvislosti s druhou světovou válkou je tohle místo velmi vhodné. Byla již navázána spolupráce s autorem plastiky, který souhlasí s doplněním dalšího pískovcového bloku s paměťní deskou na počest odbojové skupiny z akcízu. Pokud vše dobře půjde, mohl by být památník odhalen v den výročí osudného zásahu gestapa v budově akcízu, který proběhl v noci z 3. na 4. října 1941.

Závěrem bych rád všem čtenářům STOPu popřál krásnou a klidnou dovolenou.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz