Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímalo by mě, proč se ze Základní školy Kuncova musela po tolika letech odstěhovat obchodní akademie?

Stodůlecká Základní škola Kuncova měla v minulosti volné kapacity a některé její prostory mohly být pronajaty. V posledních letech se situace mění, počet dětí na základních školách roste a volné kapacity se naplňují. ZŠ Kuncova měla nejvíce pronajatých prostor ze všech našich škol. Je také nejblíže rostoucímu Západnímu Městu, pro které je v současné době přirozenou spádovou školou. Navíc se do této kvalitní školy s dobrou pověstí hlásí i děti odjinud. V letošním školním roce má škola 525 žáků, v příštím roce jich bude mít přes 570 a praská ve švech. Nastal tedy čas uvolnit kapacity obsazené soukromou Střední odbornou školou Stodůlky (dříve obchodní akademie) a využít je pro potřeby základní školy. Tento nájemce dostal včas výpověď s dvouletou výpovědní lhůtou, a protože v Praze 13 nebyly k dispozici jiné dostatečně velké prostory, odstěhoval se do Prahy 17. Základní škola Kuncova tak má k dispozici celý pavilon s 12 učebnami, které by teoreticky umožnily zvýšit kapacitu školy o více než 250 žáků. V první etapě bude škola využívat některé učebny pro výuku a další pro školní družinu, která dosud neměla vlastní prostory.


Předtím je ale samozřejmě nutná rekonstrukce celého pavilonu. Podařilo se nám získat dotaci od hl. města Prahy ve výši 2,9 milionu korun a městská část k této částce přidá 0,5 milionu korun z vlastních prostředků. Rekonstrukční práce proběhnou v červenci a srpnu, aby v září mohla začít v objektu výuka. Stěžejní částí rekonstrukce je obnova všech sociálních zařízení. Kromě toho je nezbytná výměna podlahových krytin, tabulí, svítidel, je třeba natřít radiátory a vymalovat. Škola ze svých rezerv a ze sponzorských darů rodičů (celkem je to téměř 1 milion korun) zajistí rozvedení datových linek, nábytku a dalšího vybavení školy. Touto rekonstrukcí vznikne na určitou dobu rezerva umožňující ještě zvýšit počet žáků školy.


Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz