Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zpustlou plochu nahradí bytový dům s obchody

V posledních měsících obdržela radnice několik dopisů od občanů, kteří zaznamenali pohyb a stavební činnost na dlouhá léta opuštěném pozemku za plechovou ohradou v těsné blízkosti stanice metra Luka. Pisatelé těchto dopisů se stavbou v této lokalitě nesouhlasí a žádají její zastavení.

„Naše rodina i sousedé se znepokojením pozorujeme stavební práce v proluce u metra Luka. Dozvěděla jsem se, že by zde měl vyrůst 14-patrový dům se 160 byty a 201 garážovými stáními. Takovýto kolos bezesporu nepříjemně ovlivní kvalitu našeho bydlení (hledisko ekologické, hledisko dopravní obslužnosti apod.) i např. ceny našich bytů,“ píše paní M. K. z Kettnerovy ulice.

Stavba je v plánu již dávno

To, že si lidé nepřejí nové stavby ve svém sousedství, je pochopitelné. Skutečnost je však taková, že v daném místě nejde o žádnou novinku a se stavbou se zde počítalo již dávno. Uvedený prostor sousedící dnes se stanicí metra Luka a obchodním centrem byl pro výstavbu určen již v roce 1978 rozhodnutím Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy o umístění stavby Obytný soubor Lužiny, stavba 06 a 07 v rámci Jihozápadního Města. Toto vydané rozhodnutí bylo v roce 1999 jedním z podkladů při tvorbě dosud platného územního plánu pro hl. m. Prahu. Před osmi lety se v místě již málem začalo stavět. Možná si někteří vzpomenou na článek ve STOPu v září 2007, kde jsem psal o připravovaném projektu společnosti Neocity Group, která tehdy ohlásila zahájení výstavby bytového domu na konec roku 2007. Ze stavby nakonec sešlo, investor změnil plány a přesunul své stavební aktivity jinam.
Od té doby parcela obehnaná vlnitým plechem pustla a zarůstala plevelem a náletovými dřevinami. Oplocení začalo chátrat a bylo předmětem stížností okolních obyvatel, kteří se obávali zranění. V prostoru se také začaly shromažďovat různé problematické osoby a bezdomovci. Místo se stalo právem kritizovanou černou skvrnou na tváři této části sídliště.

Práce již byly zahájeny

V roce 2013 bývalý vlastník pozemek prodal. Nový majitel připravil nový projekt navazující na stávající objekt obchodního centra. Začátkem letošního roku vydal stavební úřad stavební povolení na Přístavbu polyfunkčního objektu Luka II a stavební úpravy objektu Luka I, venkovní úpravy a zařízení staveniště. Stavebníkem je zcela česká společnost Luka Residential, s.r.o. se sídlem v Praze 9. Podkladem pro vydání stavebního povolení byla projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s územním rozhodnutím a se všemi potřebnými stanovisky orgánů, chránících veřejné zájmy. Právní moci stavební povolení nabylo 19. února. Stavba byla zahájena v posledním dubnovém týdnu a potrvá přibližně dva roky. Investor počítá s dokončením stavby v létě 2017. Veškerá staveništní doprava bude vedena výhradně z ulice U Jezera.

Nájemní byty a obchodní plochy

Výsledkem stavby bude víceúčelový objekt se dvěma podzemními a 15 nadzemními podlažími. „Celkem postavíme asi 190 bytů a ubytovacích jednotek a dohromady nabídneme přibližně 7000 m2 obchodních ploch,“ odpověděl nám ředitel projektu Tomáš Kašpar. „Půjde především o komplex kvalitního nájemního bydlení. Byty se nebudou prodávat, ale pronajímat. Pro nájemce chystáme nízkoenergetické bydlení kategorie A, to znamená, že ušetří stovky, ale spíše tisíce korun za vytápění a elektřinu. Nadstandardem bude služba recepce nebo shoz odpadu – žádná jízda výtahem a potom sto metrů k popelnici.“

Součástí komplexu bude i nákupní centrum, zahrnující stávající obchodní centrum, které projde modernizací, tak i prostory v novém objektu. „Zrenovujeme nevzhlednou lávku mezi metrem a ulicí U Jezera, zkultivujeme i okolí, chystáme nové sadové úpravy,“ vypočítává Tomáš Kašpar. „Náš komplex chce proměnit Luka na výjimečné místo pro bydlení na metru (jak já rád říkám: suchou nohou z metra) a současně příjemné nakupování a služby pro celé okolí.“

Projekt bude mít v blízké době vlastní webové stránky, kde se budou moci zájemci dozvědět více. Informace budou podávány také v rámci současného Obchodního centra Luka. Výraznější prezentaci projektu investor předpokládá koncem září nebo v říjnu.

Městská část současně vyjednala se společností Luka Residential, s.r.o., poskytnutí finančního příspěvku ve výši přes 1,5 milionu korun na snížení negativních dopadů dopravní zátěže v souvislosti s realizací projektu. Tyto postředky radnice využije na rozšíření počtu parkovacích stání pro obyvatele sídliště Lužiny – v obratišti v Kettnerově ulici bude vytvořeno 12 míst a ve spojce mezi Kettnerovou a Oistrachovou ulicí 35 parkovacích míst. Noví obyvatelé budovaného nájemního domu budou parkovat v garážích v podzemních podlažích objektu.

Přístavbu OC Lužiny radnice odmítá

Závěrem je třeba zdůraznit, že souhlas s uvedeným projektem na Lukách neznamená, že by radnice dala zelenou stavbám v zastavěných územích. Není tomu tak. Městská část nadále odmítá projekt výstavby několika výškových budov na travnaté stráni nad zimním stadionem a nesouhlasí ani s přístavbou hmotných obytných věží ke stávajícímu Obchodnímu centru Lužiny.
Rozhodování o druhém ze zmíněných projektů je v současné chvíli v rukou hl. města Prahy, které bude vydávat rozhodnutí v řízení EIA, kdy se posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Radnice Prahy 13 zpracovala a odeslala v rámci tohoto řízení podrobné stanovisko, které obsahuje množství zásadních výhrad a připomínek k projektu Polyfunkčních domů u OC Lužiny. Psal jsem o tom v březnovém STOPu.
Odpůrci stavby mohou ještě přednést své argumenty proti záměru na veřejném projednávání v rámci EIA, které bude pořádat magistrát. Datum zatím nebylo stanoveno. Termín konečného rozhodnutí v řízení EIA se může ještě výrazně protáhnout. Také v další fázi bude záležet především na orgánech hl. města Prahy. I kdyby řízení EIA dopadlo ve prospěch stavby, musí záměr projít ještě územním a stavebním řízením, přičemž i tam mohou účastníci řízení vznášet proti stavbě své námitky.

Samuel Truschka