Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cestování do zahraničí s dětmi

  • také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat do států Evropské unie, ale i do Albánie, bosny a hercegoviny, černé hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a švýcarska
  • pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 kč a za vydání cestovního pasu 100 kč
  •  doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let
  • dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech Mč Praha 1 až 22)
  • lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 2 000 kč
  • i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel