Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak stavěli Nové Město pražské

Národní technické muzeum přispívá k oslavám 700. výročí narození Karla IV. výstavou Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. Je umístěna v hlavním sále muzea a potrvá do 5. února 2017. Naplněním jedné z Karlových vizí se stalo založení Nového Města pražského. Plochu 360 ha pokryla velmi rychle síť rozměrných náměstí, nebývale širokých ulic a nových kostelů tak, jak ji známe dodnes. Výstava  zachycuje atmosféru středověkého budování opevnění Nového Města. Hradba byla dlouhá 3,5 km a byla postavena za 23 měsíců. V sále je vztyčena část rozestavěné hradby, postavené podle původní technologie a z autentického materiálu. I s celou technologií stavby od lámání kamene, přes jeho zpracování, dopravu až k samotné stavbě. Před budovou muzea jsou umístěny funkční repliky velkých gotických stavebních strojů. Dřevěný jeřáb pro zdvihání těžších břemen, kamenných bloků a masivních trámů se šlapacím kolem navijáku lana na lidský pohon. Nebo replika středověkého beranidla pro zatloukání kůlů do země. Těmi se zpevňovaly břehy nebo zakládaly stavby v nestabilním terénu.

Jednotlivá stavební řemesla v aranžovaných dílnách pomáhají přiblížit tehdejší život a práci např. s originály středověkých seker tesařů či dobovými nástroji kameníků, zedníků a kovářů doby vrcholné gotiky. Prezentovány jsou dobové technologie zpracování vápna a přípravy malty. Expozici korunují vzácné dobové unikáty - gotický klenební svorník z chrámu sv. Víta s původní polychromií a část pískovcové okenní kružby z hradu Karlštejn. Otevřeno je kromě pondělka od úterý do pátku 9.00 až 17.30, o víkendech od 10 do 18.00. Základní vstupné stojí 190 Kč, snížené 90 Kč a rodinné 420 Kč. Více informací naleznete na www.ntm.cz.

Dan Novotný