Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pěší zóna v Nových Butovicích se mění

V říjnu 2014 a v prosinci 2015 jsme vás ve STOPu informovali o připravovaném projektu obnovy pěší zóny, která vede od stanice metra Nové Butovice k radnici městské části. První část bulváru, navazující na západní vestibul stanice metra Nové Butovice, zdařile zkultivovala společnost HB Reavis v souvislosti s dokončením administrativního komplexu Metronom Business Center. Výsledkem je nově vydlážděná plocha s květinovými záhony, trávník se vzrostlými stromy i lavičky k posezení.

Proměnu navazujícího pokračování pěší zóny od schodiště směrem k radnici má ve své režii společnost Trigema, která v prostoru někdejších „stříšek“ postavila rezidenční projekt Smart byty. Koncem loňského roku byla učiněna dohoda mezi hlavním městem Prahou, společností Trigema a Prahou 13 o revitalizaci této části korza. Trigema se zavázala podílet se nejen na úpravě veřejného prostoru, ležícího mezi objekty Smart bytů a Seydlerovou ulicí, ale také navazujícího pásu, sousedícího s poliklinikou Lípa Centrum Nové Butovice.

První fáze projektu Smart, blíže k poliklinice Lípa, byla dokončena na přelomu loňského a letošního roku. Díky tomu se zde také objevily první prostory pro nové provozovny. Vyrostla zde již například nová lékárna, dermatologie a stomatologie, optika, kadeřnictví, nehtové studio nebo potraviny. Zároveň došlo k obnově parkovacích stání před poliklinikou, což oceňují všichni, kteří sem mají namířeno autem.

Obdélníkové území areálu Smart obsahuje dva bytové domy, uzavírající zčásti vnitroblok, který je určen pro zeleň a odpočinkovou zónu. Součástí vnitrobloku jsou proto také dětské hřiště nebo oblíbené hmyzí domečky, kde postupně najde své útočiště užitečný hmyz. Obnovu zeleně ve vnitrobloku i v okolí ulice Petržílkova financovala společnost Trigema.

Během druhé fáze projektu vznikne také zmiňované nové korzo. Jeho středobodem bude nový umělecký prostor Czech Photo Centre. Tento projekt má ambici stát se jednou z nejvýznamnějších galerií v hlavním městě. Poskytne prostor pro seberealizaci hlavně mladým lidem, ale nejen jim. Vedle samotných umělců bude chtít vtáhnout do uměleckého dění také obyvatele Prahy 13 a dalších městských částí a stát se tak místem, kde se budou všichni setkávat s díly předních českých i světových fotografů i se street artovými instalacemi. Na výstavní prostor, který zaujme největší část plochy centra, plynule naváže kavárna, atelier, učebna, fotografický archiv i venkovní galerie. Tato open air galerie bude zajímavá tím, že povede téměř až od stanice metra Nové Butovice k poliklinice Lípa a bude volně přístupná široké veřejnosti. Posláním činnosti centra bude rovněž organizování prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo. Czech Photo Centre zahájí provoz v říjnu.

V rámci úprav prostor samotné pěší zóny dojde v následujících měsících k celkové obnově oblasti. Revitalizace pěší zóny by měla probíhat od začátku června zhruba do poloviny září. Jednou ze změn bude úplná výměna původního povrchu, která se uskuteční během léta. Pěší zóna se tak konečně dočká dlažby v podobě dvoubarevné pražské mozaiky, která už nyní zkrášluje část korza při výstupu ze stanice metra Nové Butovice před novými obchody a restauracemi v centru Metronom. Chybět nebudou ani nové lavičky a další mobiliář. Důležitou součástí změn bude také obnova místní zeleně. Do budoucnosti se navíc počítá s tím, že bude kompletně obnoveno schodiště, jež vede směrem k budově polikliniky a radnici městské části.

Modernizace korza s sebou samozřejmě na určitou dobu přinese nezbytná omezení, zejména pro chodce. Stavebníci se budou snažit, aby při probíhajících pracích obtěžovali své okolí co nejméně. Přesto to bude vyžadovat od okolních obyvatel a návštěvníků této oblasti určitou toleranci a trpělivost. Výsledkem ale rozhodně bude změna k lepšímu. Jedná se totiž o další příklad proměny celé oblasti na moderní pražskou čtvrť, kde bude místo jak pro nákupy a využití nabídky různých druhů služeb, tak i pro relaxaci a umělecký zážitek.

-red-