Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní kuchyně (1982)

Ve školní kuchyni se denně vyváří 260 obědů. Cena oběda je stanovena takto: 1. až 4. učebna platí za oběd 3,80 Kčs, 5. až 8. učebna platí za oběd 4,30 Kčs. Z řad učitelstva chodí do školní kuchyně na obědy celkem 15, v to jsou počítáni i 2 učitelé z hudební školy. Cena za oběd pro učitele je 4,75 Kčs. Učitel platí 4,30 Kčs a URO doplácí na oběd 0,25 Kčs. Dále na obědy dochází 5 zaměstnanců pionýrského domu ve Stodůlkách a 4 zaměstnanci OÚNZ. Na výstavbě mateřské školy pracují na dokončovacích pracích zedničtí učni v počtu 15 a ti rovněž chodí do školní jídelny pro obědy, které platí 4,75 Kčs. Do kuchyně byly pořízeny dva plynové sporáky na propan butan. Vše jest zařízeno na elektrický proud, často se ale stává, že jest přerušena dodávka proudu a v tom případě by zůstal oběd nedovařen, proto byly do kuchyně zamontovány ještě plynové sporáky.

Vybral Dan Novotný