Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Společná adresa – již sedmým rokem

Projekt Společná adresa – Praha 13, financovaný  z dotace Ministerstva vnitra ČR a spolufinancovaný MČ Praha 13, je sestaven z patnácti dílčích aktivit, které aktuálně reagují na dění v městské části a potřeby občanů. Část aktivit je zaměřena přímo na cílovou skupinu migrantů ze třetích zemí (mimo EU), zejména jazyková příprava cizinců od dětského věku až po dospělé. Další aktivity mají napomoci jejich sociokulturní orientaci v novém prostředí. Projekt ale pracuje i s celou komunitou občanů Prahy 13. Klade velký důraz na informovanost a vzájemné bezproblémové soužití s menšinami prostřednictvím volnočasových aktivit. V pracovních skupinách si partneři projektu, zástupci škol a školek, neziskových organizací nebo Městské  policie vyměňují poznatky a informace. V oblasti vzdělávání projekt staví na spolupráci se šesti mateřskými a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců, ve třech školách běží prázdninové kurzy češtiny. Centrum pro integraci cizinců pořádá 2 typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty. Publikovány jsou informační letáky v různých jazykových mutacích. Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je podporován aktivitami v DDM Stodůlky nebo volnočasovým klubem Rozmanitý svět. Spolu s místní pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s., jsou pořádány kurzy sociokulturní orientace pro rodiče-migranty a workshopy pro předškolní děti v mateřských školách. Kulturně-komunitní akce Nejsme si cizí… se bude letos konat 11. června od 14.00 u Kuželkárny v Centrálním parku. Více v kalendáři akcí. Jste zváni!

Eva Kalinová, koordinátorka projektu