Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Domov pro seniory je téměř dokončen

Ve středu 16. května proběhl kontrolní den na stavbě Domova pro seniory v ulici Za Mototechnou. Tento projekt nabídne 110 lůžkových míst pro občany v důchodovém věku. Stavba je téměř dokončena, provádějí se už jen vnitřní úpravy. Termín předání na podzim letošního roku tedy bude dodržen podle původní domluvy.

Hrubá stavba, říjen 2017

Řešení problému stárnutí populace

Demografické analýzy hovoří jasně – počty seniorů v Praze 13 se plynule zvyšují. Tento fakt se vedení naší městské části snaží reflektovat a přistupovat k péči o občany v důchodovém věku komplexně. Cílem naší koncepce rodinné politiky je, aby tito lidé zůstávali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme činnost 12 klubů seniorů, Retrokavárny, připravujeme řadu akcí pro seniory a snažíme se podporovat mezigenerační solidaritu. K nápadu vybudovat v Praze 13 Domov pro seniory nás vedla snaha zajistit našim občanům důstojné stáří i v době, kdy setrvat ve svých domovech už pro ně nadále není možné.

Myšlenka postavit v Praze 13 Dům pro seniory se zrodila před několika lety. K „položení základů“ stavby ale vedla poměrně složitá cesta vzhledem k obtížnému jednání s Magistrátem hl. města Prahy. Vedení městské části se proto rozhodlo zrekonstruovat některou z budov vhodných k využití. Dům pro seniory nakonec vznikl na základě výběrového řízení rekonstrukcí původního objektu v ulici Za Mototechnou. Praha 13 zde figuruje jako budoucí kupující. Splnění veškerých podmínek stavebního řízení je tedy zcela v kompetenci společnosti Hochtief CZ, a.s., která z vypsaného výběrového řízení vyšla jako vítěz společně se společností Medox HQ, a.s. Náklady na pořízení objektu DPS činí 255 488 000 Kč bez DPH.

Kontrolní den, říjen 2017

Výhody projektu Domova pro seniory

Senioři v budované lokalitě jistě naleznou klidné místo pro život. Počítáno je s moderně vybavenými jedno a dvoulůžkovými pokoji s kompletním příslušenstvím, včetně sociálního zařízení. Na každém patře je umístěna sesterna, relaxační místnost a terasa s venkovním posezením. Ubytovaní klienti budou mít k dispozici vlastní ordinaci s nonstop lékařskou službou, kuchyni, jídelnu a další společenské prostory. Komplex bude poskytovat nadstandardní služby včetně kadeřníka, prostory s vanami pro vodní terapii či masážní místnost a tělocvičnu pro kondiční cvičení. Senioři mohou rovněž využívat venkovní relaxační zónu – malý park s lavičkami. V přízemí je ještě uvažováno o prostoru pro přednášky, zájmovou činnost a podobně. Rozhodnutí o tom, jak budou tyto místnosti vybaveny a využity, bude záležet na rozhodnutí naší městské části. V 5. nadzemním podlaží se bude nacházet kotelna a strojovna vzduchotechniky.

Kapacita objektu je standardní a svou velikostí se zásadně neliší od jiných obdobných staveb. Budova je řešena jako kompletně bezbariérová, v souladu s vyhláškou 398/2009.

Stavba DPS, květen 2018

Jak se zaregistrovat?

Množí se dotazy, jakým způsobem se přihlásit jako potenciální klient tohoto zařízení. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na provozovatele. O jeho ukončení budete samozřejmě včas informováni prostřednictvím komunikačních kanálů MČ Praha 13 (časopis STOP, www.praha13.cz, Facebook Šťastná třináctka). Způsob podávání žádostí o umístění do Domova pro seniory bude stanoven ve chvíli, kdy bude vybrán provozovatel. Nutno podotknout, že zatím nevytváříme žádný pořadník zájemců o bydlení v tomto zařízení.

Stále přijímáme návrhy na pojmenování Domova pro seniory. Máte-li nápad, jak by se mohl nazývat, napište nám jej na e-mailovou adresu: dps@p13.mepnet.cz.

Kontrolní den, květen 2018

Jak to vidí politické kluby

Stavba tak finančně nákladné budovy se samozřejmě neobejde bez širší podpory napříč politickým spektrem. Dali jsme tedy možnost jednotlivým politickým klubům Zastupitelstva MČ Praha 13 vyjádřit se k projektu stavby Domova pro seniory.

Pohled na společenskou místnost

ANO 2011

Česká populace stárne a tento trend se bude dále prohlubovat. Občané ve věku 65 let a více tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. Proto se stavba Domova pro seniory (DPS) v ulici Za Mototechnou, zahájená dne 6. února 2017, stala jednou z nejdůležitějších staveb naší městské části za poslední roky, protože naší jasnou prioritou je umožnit našim občanům dožít důstojně ve stáří. Vzhledem k tomu, že nový Dům pro seniory bude poskytovat hlavně kombinaci dvou služeb, a to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (DZR), tak bude 42 lůžek charakteru DPS a 68 lůžek v režimu DZR. Budova bude plně vybavená, aby splňovala dostatečný komfort pro své budoucí uživatele. V okolí DPS není velký hluk a provoz a zároveň je velmi blízko autobusová zastávka, ze které autobus číslo 168 odveze mobilní seniory do nemocnice Na Homolce či do Motola, nebo na stanice metra trasy A a B. Jsem přesvědčen, že DPS bude plně splňovat náročné požadavky svých budoucích obyvatel, seniorů žijících v naší městské části.

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů Hnutí ANO 2011

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Zastupitelé za KSČM o pořízení Domu pro seniory usilovali i v minulých volebních obdobích. Hlavní město Praha neustále blokovalo optimální variantu výstavby Domu pro seniory ve stávající smyčce Sídliště Stodůlky. Uvítali jsme, když se vedení Prahy 13 rozhodlo Dům pro seniory pořídit i při jistotě nulové podpory ze strany hlavního města. Pořízení Domu pro seniory jsme podpořili i s vědomím, že cesta k jeho pořízení nebude snadná. Výběrové řízení přineslo jednoho zájemce s rekonstrukcí a dostavbou asi 35 let starého objektu v ne zcela optimální poloze ulice Za Mototechnou. Tato nabídka byla schválena zastupiteli vládnoucí koalice ODS, ANO 2011, ČSSD a opoziční KSČM. V současné době je hrubá stavba hotova a finišuje vybavování objektu zařízením. Městská část Praha 13 přistoupila k vyhlášení veřejného řízení na provozovatele Domu pro seniory. Výsledky tohoto veřejného řízení v tuto dobu nelze předvídat. Zastupitelé za KSČM budou sledovat zejména skutečnost, aby Dům pro seniory byl dostupný pro všechny potřebné, i ty ze sociálně slabých poměrů. Nelze vyloučit komplikace.

Jan Zeman, zastupitel za KSČM

Pohled z terasy Domova pro seniory

TOP 09

Je zcela nepochybné, že naše městská část Domov pro seniory velmi potřebuje. Zastupitelé za TOP 09 měli však již při prvotních jednáních zastupitelstva Prahy 13 (v letech 2015–16) k současnosti realizovanému projektu DPS výhrady. Především nám vadila příliš vysoká cena, která vycházela při počtu 110 lůžek přibližně na 2,2 milionu korun na jedno lůžko a v současnosti s ohledem na zvýšení původní ceny na 289 milionů ještě vzrostla.

Dalším argumentem proti byla poloha a stav objektu vybraného k rekonstrukci pro tento účel mimo centrum Prahy 13 v oblasti revitalizovaných brownfieldů. Vedení radnice však dostupnost obhájilo s tím, že je na trase MHD mezi FN nemocnicí Motol a linkami metra A a B. Vždy jsme obhajovali jako vhodnější realizaci připraveného projektu DPS v místě stávající konečné autobusu Oistrachova ve Stodůlkách. Původně navrhovaná lokalita je nedaleko polikliniky ve Stodůlkách a pěkně navazuje na Centrální park. Problém realizace ovšem dlouhodobě vázl na neochotě Magistrátu hl. m. Prahy svěřit pozemek naší MČ. Vedení MČ Praha 13 v důsledku toho rozhodlo o zřízení DPS financovaného pouze z vlastního rozpočtu. Rozhodnutí následovalo po dlouhodobě neúspěšných jednáních, kdy počátečním předpokladem a snahou MČ Praha 13 bylo, aby DPS zřídil právě Magistrát hl. m. Prahy. Z výběrového řízení, které městská část vypsala, vzešla jen jediná  společná nabídka společností Hochtief a Medox HQ. Původní odhadovaná cena byla 250 milionů korun. Pro uzavření smlouvy s firmami hlasovalo 23 zastupitelů, proti bylo 12 a nikdo se nezdržel.

Z hlediska stávajícího stavu, tedy postupného nárůstu počtu seniorů s výhledem, že jejich počet se do roku 2030 ještě zdvojnásobí, je nutno zdůraznit, že vybudování DPS je opravdu nezbytné. Náklady na údržbu objektu plánuje MČ Praha 13 minimalizovat s ohledem na skutečnost placení nájemného seniory. Určovat v dané chvíli kvóty počtu míst pro obyvatele Prahy 13 není zcela relevantní, neboť i v jiných DPS na území hl. m. Prahy se o umístění mohou ucházet senioři z Prahy 13. Tato koncepce ubytování není v rámci evropského systému bydlení pro seniory nijak mimořádná. Spádová příslušnost ustupuje celkové potřebě umístění seniorů, kteří potřebují pomoc odborného personálu.

Celkem je podle registru poskytovatelů sociálních služeb na webu Ministerstva práce a sociálních věcí na území hlavního města 22 domovů pro seniory. Město jich provozuje podle seznamu na webu 13, z toho 2 mimo Prahu – v Heřmanově Městci a Dobřichovicích. Celkem nabízejí téměř 2 100 míst. Další domovy pro seniory spravují soukromé společnosti nebo neziskové organizace, z městských částí má vlastní zařízení například Praha 2, 9 a 10. Každý z uvedených způsobů provozování má ovšem svůj rub i líc a tak i tady nastávají otázky, zda je nyní po dokončení lepší provozovat DPS v režii  městské části, anebo svěřit provoz renomované soukromé firmě vzešlé z výběrového řízení. Obě řešení mají své přednosti i nedostatky a ponechme proto konečné rozhodnutí, jak bude DPS provozován, na novém zastupitelstvu MČ, které vzejde z podzimních voleb.

Ivana Todlová, Petr Praus, TOP09

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

S ohledem na demografický trend, který i relativně mladé Praze 13 předvídá do roku 2030 zdvojnásobení seniorské populace, výstavbu domova samozřejmě vítáme. Konkrétní podobu projektu však provází hned několik nevýhod a rizik, na které od počátku upozorňujeme. Předně jsme preferovali variantu domova zřízeného a provozovaného Magistrátem hl. města Prahy. Záměr už měl dokonce stavební povolení. Jednak se nám lokalita u točny Oistrachova jevila vhodněji než brownfield u Rozvadovské spojky, ale především by magistrátní projekt neznamenal čtvrtmiliardu na vrub naší městské části. Praha 13 se k naší nelibosti nakonec rozhodla jít cestou pořízení vlastní stavby, přičemž pro tento účel byla vybrána budova starého paneláku v ulici Za Mototechnou.

Pořizovací cena včetně rekonstrukce měla být původně 262 milionů korun. Bohužel, rizika plynoucí z vlastnictví budovy na sebe nenechala dlouho čekat. Praha 13 před podpisem smlouvy opomněla změnu zákona o hospodaření s energií, v jejímž důsledku by objekt v době kolaudace nesplnil nízkoenergetické požadavky. Budova musela být zbourána a projekt upraven, což nás stálo dalších 23 milionů. Další výdaje pro Prahu 13 navíc lze s ohledem na vlastnictví ještě očekávat. Další, a možná i zásadnější nejasnosti však s sebou přináší zvolený provozní model. Zelení a Piráti navrhovali, aby Praha 13 domov pro seniory provozovala sama, podobně jako je tomu například v některých dalších městských částech. Jednak bychom tak měli 100% finanční a provozní kontrolu, ale hlavně bychom měli ve svých rukách i rozhodování o umísťování klientů. Ostatně, získat místa právě pro naše seniory ze třináctky, to byl de facto hlavní argument radnice pro odmítnutí zřízení a provozu domova ze strany magistrátu. Bohužel, koncesionář, který bude v našem objektu po dobu následujících 15 let služby pro seniory poskytovat, dostane podle našeho názoru pro svoji podnikatelskou činnost až příliš velký prostor. Ze 110 lůžek je v prvotní fázi dle návrhu smlouvy vyčleněno pro občany Prahy 13 pouze 35 lůžek.

Jan Fišer, Tomáš Murňák, Zelení a Piráti pro 13

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Prognózy uvádějí, že bude stále narůstat počet obyvatel v postproduktivním věku na úkor produktivní složky obyvatelstva. Poptávka po sociálních službách pro seniory bude tak stále větší. Praha 13 musí na tento vývoj včas reagovat a být připravena. Ukázalo se, že nelze spoléhat pouze na sliby Magistrátu hl. m. Prahy. Plánovaná stavba domova pro seniory u Oistrachovy ulice, jejímž investorem mělo být hl. město Praha, je neustále odkládána, respektive není jasné, zda se vůbec uskuteční. Pravomocné stavební povolení na stavbu mezitím pozbylo platnosti, neboť stavba nebyla včas zahájena a hl. město Praha jako stavebník ani nepožádal o jeho prodloužení. Způsob provozování nyní dokončovaného Domova pro seniory byl určen na základě odborné studie a provozovatel je vybírán v otevřeném výběrovém řízení, na němž participují všechny politické kluby zastoupené v zastupitelstvu městské části. Cílem je nalézt provozovatele, který budoucím klientům domova pro seniory zajistí péči, svobodu a důstojnost.

Štěpán Hošna, ČSSD

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Realizace domu pro seniory je vzhledem k demografickému vývoji české společnosti naprostou nezbytností a bylo by zásadní  nezodpovědností na to nereagovat. Městská část jednala mnoho let s Magistrátem hl. m. Praha, který měl stavět dům pro seniory v Oistrachově ulici. Bohužel, ze strany města došlo k naprostému selhání, když nechalo propadnout stavební povolení. Proto vedení městské části rozhodlo, že budeme stavět domov pro seniory sami.

Po transparentním výběrovém řízení, kterého se zúčastnily všechny strany zastoupené v zastupitelstvu, včetně zástupců opozice, byl jednomyslně vybrán, jako jediná možná varianta, prostor v klidové zóně v oblasti starých Stodůlek – Hájů v ulici Za Mototechnou na okraji vilové čtvrti.

Na vybranou nabídku byla v roce 2015 zpracována odborná analýza veřejné zakázky společností Grand Thornton Valuations, a.s., která je zároveň odpovědným auditorem celé realizace. Proces výstavby je průběžně kontrolován projektovým manažerem a technickým dozorem investora společností Rellman, s.r.o.

Objekt domu pro seniory je koncipován jako důsledně nízkoenergetická stavba šetrná k životnímu prostředí a bude vybaven nejmodernější technologií, aby byl pro naše seniory zajištěn komfort na úrovni 21. století. Součástí areálu bude zahrada s prostorem pro klidnou relaxaci klientů.

Provozní model tohoto zařízení bude stanoven až odbornou komisí Prahy 13, kdy maximálně zohledníme zájmy seniorů z naší městské části. Začínají se šířit nepodložené argumenty, že ze 110 lůžek bude pro občany Prahy 13 reálně vyčleněno pouze 35 míst. Tato argumentace neobstojí. V případě, že bude reálně naplněna kapacita 35 garantovaných lůžek, budoucí provozovatel další lůžka poskytne.

Za vedení městské části Prahy 13 mohu říci, že jsem nesmírně hrdý na to, že se úspěšně podařilo zrealizovat tento významný projekt zvyšující komfort života našich seniorů.

Petr Zeman, ODS