Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Senior akademie byla zakončena

Odbor sociální péče ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy zajistil pro místní seniory cyklus přednášek z oblastí prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí a podobně. Třináctidílný cyklus nazvaný Senior akademie probíhal od 21. února do 16. května každou středu odpoledne v obřadní síni radnice. Celkem se přihlásilo 69 seniorek a seniorů. Valná většina z nich se poctivě účastnila všech přednášek. Pamětní list o absolvování akademie získalo 65 seniorů.

Na závěrečném setkání předali absolventům pamětní listy zástupci městské části – starosta David Vodrážka, místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Hlavní město Praha bylo zastoupeno radním Liborem Hadravou. Za městskou policii byli přítomni Lenka Hofmanová z oddělení prevence a Přemysl Pavlas z obvodního ředitelství.

Jan Morčuš, koordinátor prevence kriminality