Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nenechte si vzít příspěvky zaměstnavatele

Jak lze změnou penzijního připojištění ušetřit desetitisíce korun?

Stačí maličkost, kterou je změna typu smlouvy Penzijního připojištění. V následujícím článku popíšu rozdíly tzv. Transformovaného fondu (smlouvy „penzijního připojištění“ sjednané před rokem 2013) a Doplňkového penzijního spoření (tzv. Účastnické fondy), smlouvy založené po 1. 1. 2013. Transformovaný fond lze převést na Doplňkové penzijní spoření (dále jen DPS), naopak ne.

Rozdílné parametry Transformovaného fondu a DPS

Jeden z rozdílů je zdanění při výplatě naspořených prostředků při standardním ukončení smlouvy v 60 letech. Při jednorázové výplatě se daní příspěvek zaměstnavatele a zhodnocení srážkovou daní 15 %. To platí jak pro DPS tak Transformovaný fond. Pokud uvedu konkrétní případ, kdy máte naspořen příspěvek zaměstnavatele např. ve výši 200 000 Kč, tak je forma výplaty a zdanění v případě:

1. Transformovaného fondu

a) jednorázově – daní se příspěvek zaměstnavatele a zhodnocení srážkovou daní 15 %

b) formou renty, kterou je možné zvolit nejméně na dobu 10 let

2. Doplňkové penzijní spoření

a) jednorázově – také se daní příspěvek zaměstnavatele a zhodnocení srážkovou daní 15 %

b) formou renty, kterou je možné zvolit na nejkratší dobu – 3 roky.

U DPS je tedy výhoda, že je možné využít kratší dobu pro nezdanění příspěvku zaměstnavatele a zhodnocení.

V tomto případě, kdy je naspořený příspěvek zaměstnavatele 200 000 Kč, tak ušetříte na zdanění min. 30 000 Kč a další prostředky tím, že nebudou zdaněny výnosy, které se vytvořily za celou dobu trvání smlouvy.

Výhody Doplňkového penzijního spoření

  • Na výběr několik variant investičních strategií. Nejčastěji konzervativní,vyvážená, dynamická. Za minimální poplatky můžete získat kvalitní rozložení investice do akcií.
  • Zrušení 18 let jako hranice pro uzavření smlouvy. Smlouvu může uzavřít i zákonný zástupce pro nezletilé dítě. V takovém případě siúčastník bude moci vybrat třetinu vlastních příspěvků v 18 letech věku, pokud smlouva běžela alespoň 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu od jiné penzijní společnosti. Tento produkt tak může maximálně využít efektu složeného úročení a naučit mladší generace k dlouhodobému odkládání relativně malých částek, které však mohou znamenat v důchodovém věku výrazný krok k finanční nezávislosti.
  • Regulované poplatky za správu 0,4 – 1 % z objemů prostředků.

Společné parametry Transformovaného fondu a DPS

  • Oddělení majetku účastníků a správců.
  • Stejné státní dotace 90 Kč (300 Kč příspěvek) – 230 Kč (1 000 Kč příspěvek) měsíčně dle výše úložky.
  • U fyzických osob možnost odpočtu vkladů z daňového základu až 24 000 Kč ročně, což znamená, že klient má pro plné využití státních subvencí měsíčně spořit 3 000 Kč (do 31. 12. 2016 byl maximálně optimální částka 2 000 Kč měsíčně).
  • Zvýšení částky, kterou může účastníkovi přispívat zaměstnavatel (platí již od 1. ledna 2017). Vklad zaměstnavatele na smlouvu penzijního připojištění je u zaměstnanců osvobozen od platby daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění až do výše 50 tisíc korun ročně (dříve 30 000 Kč ročně).

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz