Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prázdninové kurzy českého jazyka

Kurzy jsou určeny pro děti migrantů z třetích zemí z městské části Praha 13. Probíhají v rámci projektu Společná adresa – Praha 13 financovaného MV ČR a spolufinancovaného MČ Praha 13.

Fakultní základní škola Brdičkova – 20. 8. – 31. 8.

Kurz je určen dětem cizincům, které v září nastupují do školy nebo již do české školy chodí. Připraven je pestrý výukový program, ale také výlety. Kontakt: Miroslava Blahutová, tel. 737 103 623, mblahutova@fzsbrdickova.cz.

Fakultní základní škola Mezi Školami – 20. 8. – 31. 8.

Kurz probíhá vždy od pondělí do pátku od 8.30 do 11.30 v hlavní budově. Je určen žákům – cizincům od 6 do 12 let. Má za cíl zlepšit komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnění úspěšného zvládnutí školní docházky. Strava není zajištěna. S sebou: přezůvky, pastelky, svačinu a pití. Kontakt: Marta Šefčíková, zastupce@fzsmeziskolami.cz.

Fakultní základní škola Trávníčkova 1774 – 20. 8. – 24. 8.

Kurz pro žáky a předškoláky probíhá od 8.00 do 12.00 (sraz v 8.00 před školou). Čeká  je opakování učiva, sport, výlety... S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení, přezutí a svačinu. Kontakt: Helena Bumbálková, bumbalkovah@seznam.cz.

Více o prázdninových kurzech se dozvíte také na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

Daniel Jakeš