Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Návštěva z Červeného kříže

Českého červeného kříže Praha 1. Tématem setkání, kterému byl přítomen také vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb Petr Syrový, bylo zhodnocení vzájemné spolupráce a představení záměru vybudování komunitního centra, který chce spolek v Praze 13 provozovat. „Vzájemná spolupráce je dlouhodobá, takže je na co navazovat,“ řekl místostarosta a dodal: „Myšlenka vybudování komunitního centra by však služby spolku vůči místním obyvatelům posunula výrazně dále. Držme tedy projektovému záměru palce.

-red-