Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představení, která tvoří i diváci

Prevence násilí nebo kyberšikany, porozumění a tolerance k odlišným kulturám, lidská práva, demokracie... To jsou některá z témat preventivních programů, která v rámci projektu Prožitková pedagogika pro multikulturní společnost nabízí formou interaktivních divadelních představení zaměřených na prevenci sociálně problematických jevů Fórum pro prožitkové vzdělávání. Ve dnech 19. a 23. dubna měli možnost tato představení zhlédnout a aktivně se do nich zapojit také žáci ZŠ Janského.

„Zvláštnost techniky, které se říká fórum divadlo, spočívá v tom, že představení se hraje dvakrát,“ říká Barbora Pecháčková-Uchytilová, garant-metodik divadla pro prožitkové vzdělávání. „Ve druhém už děti samy vstupují do problematických situací, do kterých se dostal hlavní hrdina, a mají možnost řešit problém jinak než on. Svojí aktivitou tak mění celý příběh. Snažíme se jim ukázat, že žádná situace není tak ztracená, aby se s ní nedalo něco dělat. Nevymýšlíme nereálné příběhy, jsou to situace, které znají třeba z domova nebo svého okolí. Někdy bývám i dojatá. Třeba když holčička reagovala na zlobu své maminky tím, že k ní přišla a objala ji. To jsme brečeli skoro všichni. Děti velice dobře rozpoznávají, co je v pořádku a co ne. Nebojí se, vnitřním přesvědčením dokáží věci měnit, jsou prostě skvělé.“

Eva Černá