Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studenti vytváří přátelství

V obřadní síni městské části Praha 13 byli 14. května přivítáni studenti programu Erasmus+ z Německa, Velké Británie, Francie, Turecka a Španělska, kteří přijeli do České republiky na týdenní výměnný pobyt. Přivítat je přišel starosta David Vodrážka a místostarostka pro oblast školství Marcela Plesníková. „V minulosti to bylo tak, že jsme se na západ jezdili dívat s otevřenými ústy. Mám radost, že dnes můžeme zahraničním studentům ukázat vysokou úroveň českého školství, nová sportoviště, školy a seznámit je s aktivitami, které jsou blízké našim dětem. Máme se čím pochlubit, a to je určitě dobře,“ řekl starosta David Vodrážka.

Studenti se seznámili s místními domovskými rodinami a podívali se na výuku do ZŠ Mládí, která je tradičním účastníkem mezinárodních školských projektů.

Tříletý projekt Erasmus+ měl název Uprchlíci v Evropě. Studenti měli v rámci programu diskusní panely a různé besedy s evropskými představiteli na tolik ožehavé téma uprchlictví. Podle doprovázejících pedagogů ze zahraničí žáci téma velice dobře pochopili a byli připraveni na ně společně diskutovat.

Eva Libigerová