Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Návštěva rakouské školy

Již devátým rokem funguje v ZŠ Mládí partnerská spolupráce se základní školou v Gross St. Florianu v Rakousku. V dubnu proto vycestovali žáci osmých tříd na týdenní výměnný pobyt.

Už samotné uvítání mělo slavnostní nádech. Kromě hostitelských rodin na ně čekal i ředitel partnerské školy Guntram Kehl a starosta města. Hned následující dopoledne začal několikadenní maraton poznávání a zážitků – prohlídka partnerské školy, města Graz, televizního a rozhlasového studia Steiermark nebo návštěva dvou rodinných statků. Čtvrteční dopoledne ve škole probíhaly hodiny hudební výchovy, německého jazyka, dějepisu a zeměpisu. Navečer jsme se všichni i s rodiči, učiteli, vedením školy a sponzory sešli v malebné části Buschenschank, kde v rodinné vinici všechny čekal bohatý program. Další den byl ve znamení oslav, naše partnerská škola slavila 70. let od založení a my byli čestnými hosty. A sobota? Ta znamenala loučení. V Groß St. Florian jsme prožili skvělý týden a už se nemůžeme dočkat, až nás naši přátelé navštíví u nás v Praze, v našich domovech a naší škole. Auf Wiedersehen!

Jana Hrbáčková, učitelka němčiny