Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejen fotbalisté se těší na nové hřiště

Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky v příštím roce oslaví již 110 let od svého založení a zároveň 100 let od prvních začátků oddílu kopané. Letos na podzim se konečně dočká nově revitalizovaného domácího fotbalového hřiště za kostelem svatého Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Proto teď nahlédneme do historie založení i fungování oddílů v tělovýchovné jednotě. „V současné době se v TJ Sokol Stodůlky sdružuje více sportovních oddílů. Mezi nejpočetnější patří fotbalové týmy, následuje volejbal, basketbal, nohejbal, tenis, stolní tenis a také Sport pro všechny,“ uvedl Václav Sailer, prezident Sokola. „Tělovýchovná jednota dnes čítá okolo tisícovky registrovaných členů. Vlajkovou lodí jsou fotbalové mančafty, které si ke své činnosti pronajímají od městské části sportovní areál v Kuncově ulici (za kostelem). Ten plně využívá dvanáct fotbalových mužstev napříč všemi věkovými kategoriemi. Fotbalové oddíly pojímají tři čtvrtiny členů celé základny tělovýchovné jednoty. Dnes trénují v Sokole Stodůlky téměř tři stovky mladých nadějných fotbalistů. Historie fotbalového klubu sahá až do roku 1923, kdy byl založen fotbalový tým Victoria Stodůlky. Od roku 1940 klub začal pravidelně hrát mistrovské soutěže. V průběhu let zažil mnoho vzestupů i pádů. Nicméně silné odhodlání, trpělivost a pokora, ale hlavně láska ke kulatému míči pomohla hráčům ze Stodůlek najít cestu mezi pražskou elitu, kde se drží dodnes. Přes vysoký počet hráčů má klub v pronájmu pouze jedno hřiště, což je zcela nedostačující, a kvalita sportoviště nevyhovovala již dávno. Bylo potřeba vylepšit jak travnatou plochu, tak i zázemí, což není samozřejmě levná záležitost. V loňském roce se podařilo získat finanční prostředky od pražského magistrátu a také od naší městské části, a to díky dotacím a grantům na podporu sportu.“ 


Rekonstrukce tedy mohla začít. Odstranila se vrchní vrstva nekvalitní zeminy, povrch hřiště se srovnal pomocí laseru, přebytečná zemina byla odvezena, vybudovalo se kvalitní moderní odvodnění, nový závlahový systém s využitím velkých zásobních cisteren na vodu, který se bude používat ke kropení hřiště. Před střídačkami byla položena umělá tráva. Společně s nutnou rekonstrukcí hřiště byly provedeny i další související práce na elektroinstalaci, osvětlení stávajících i nově vzniklých tréninkových ploch. Byly přebudovány střídačky a tribuna pro diváky. Nyní přijdou na řadu dokončovací práce. Vše zkrátka směřuje ke zkulturnění celého areálu tak, aby se stal důstojným fotbalovým stánkem nejen pro sportovce registrované v TJ Sokol Stodůlky, ale pro celou Prahu 13. Rekonstrukce, která skončí v červenci, byla dotována 7 500 000 Kč z MHMP, participace TJ Sokola Stodůlky byla 1 875 000 Kč a MČ jim na toto přispěla milionem korun.

„Aby fotbalisté mohli trénovat i v době rekonstrukce, zapůjčil si klub náhradní hřiště a městská část Praha 13 na svém zasedání zastupitelstva i letos schválila finanční dotaci ve výši půl milionu korun na podporu sportovní činnosti mládeže,“ řekl předseda klubu. „Velmi výrazně tak tělovýchovné jednotě přispěla na krytí výdajů, spojených s pronájmem dočasného sportoviště v Klausově ulici. Z důvodu rekonstrukce travnatého hřiště jsme museli přeložit mistrovská utkání, takže jsme navíc museli provést i některé práce na umělé trávě Základní školy Klausova. Toto všechno nás stojí nemalé peníze. V současné době si nedovedeme představit činnost klubu bez možnosti využití tohoto hřiště, protože zájemců o fotbal z řad mládeže je stále více nejen z třináctky, ale i z okolních obcí.“


MČ dlouhodobě podporuje činnost nejen fotbalu, ale celé jednoty. Finančně přispívá na rekonstrukci havarijního stavu tělocvičny v ulici K Vidouli. Byla provedena oprava osvětlení, vybudován nový povrch podle nejnovějších stavebních trendů, nová střecha a zmodernizováno WC tak, aby jej mohli využívat i imobilní návštěvníci. Díky dotacím MČ Praha 13 může klub dlouhodobě vytvářet kvalitní podmínky pro sportovce jak z hlediska materiálního, tak i trenérského.

Stolní tenis

V roce 1970 se v místní tělocvičně scházela necelá desítka mužů, kteří trénovali na dvou stolech, které pro ně TJ zakoupila. Zhruba po roce začali stolní tenisté hrát nejnižší pražskou soutěž. V roce 1988 se do soutěží zapojily také ženy. V současné době se oddíl stolního tenisu rozšířil i o mládež. Družstva mužů a žen dnes startují v nejvyšších pražských soutěžích.

Basketbal

Novodobá historie basketbalu ve Stodůlkách se začala psát s postupným osídlováním sídliště na Lužinách v letech 1985–86. V září 1988 bylo v oddílu košíkové vedle družstva mužů založeno minidružstvo žákyň. Některé z nich u tohoto sportu vydržely dlouhou dobu. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli však stodůlečtí baskeťáci ve streetballu, když v roce 2007 zvítězili v pražské streetballové lize. V současnosti má basket družstva mužů, dorostenek i žen.

Volejbal

Volejbalisté hráli od samého počátku ve smíšených družstvech mužů a žen. Široká základna se pravidelně účastnila okresních soutěží. V roce 1956 došlo k rozdělení smíšeného družstva, a poté se ženy probojovaly až do krajského přeboru. Ještě dlouho hrály v soutěžích volejbalového svazu. Dnes se tomuto sportu věnují už jen rekreačně.

Tenis

V roce 1999, během rekonstrukce areálu sokolovny v ulici K Vidouli, vznikl tenisový areál TJ Sokol Stodůlky. V první fázi vyrostly dvě kryté haly, k nimž později přibyly i venkovní dvorce. Tím byla započata nová éra stodůleckého tenisu.

Nohejbal

Oddíl byl založen v roce 1972. Po roce si začal budovat hřiště u sokolovny. S novým prostorem přišli i noví hráči a zvýšila se tak úroveň hry. V roce 1979 byla obec připojena k Praze a tak se i Sokol zařadil do pražských soutěží a trvale se účastnil různých turnajů. Tělovýchovnou jednotu reprezentuje dodnes.

„Touto cestou bychom rádi poděkovali naší městské části za veškeré nemalé finanční dotace, které našemu klubu poskytuje a dlouhodobě tak podporuje sportovní činnost na třináctce,“ dodává závěrem Václav Sailer. „Bez finanční pomoci bychom mohli jen těžko nabídnout našim sportovcům profesionální trenéry, materiální zázemí, kvalitní sportoviště a objevovat a vychovávat nové talenty. Nezbývá mi než popřát to správné počasí, aby tráva na novém hřišti rychle vytvořila souvislý a kvalitní koberec a mohli jsme se tak na podzim opět vídat při mistrovských utkáních – na zbrusu novém stadionu a při nevšedních fotbalových zážitcích.“

Michala Králová