Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prázdninové kurzy českého jazyka

Kurzy českého jazyka jsou určeny pro děti migrantů z třetích zemí a občany EU z městské části Praha 13. Probíhají v rámci projektu Společná adresa – Praha 13 financovaného Ministerstvem vnitra České republiky a spolufinancovaného městskou částí Praha 13.

 • Fakultní základní škola Mezi Školami – 16. 8. – 27. 8.

  Kurz probíhá od 8.30 – 11.30 ve dvou rovinách: základní komunikační dovednosti v českém jazyce a doučování a procvičování české gramatiky. Je určen žákům – cizincům od 6 do 13 let. Má za cíl zlepšit komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnit úspěšné zvládnutí školní docházky.
  Strava není zajištěna.
  S sebou: přezůvky, psací potřeby, pastelky, linkovaný sešit, svačinu a pití.
  Kontakt: Anna Vaculíková, vaculikova@fzsmeziskolami.cz
 • Fakultní základní škola Trávníčkova 1774 – 16. 8. – 20. 8.

  Kurz pro žáky a předškoláky ze škol Prahy 13 probíhá od 8.00 do 12.00 (sraz v 8.00 před školou). Čeká je opakování učiva, sport, výlety, malování, seznámení se s českými pohádkami a literaturou.
  S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení, přezutí a svačinu.
  Kontakt: Helena Bumbálková, bumbalkovah@seznam.cz
  Více o prázdninových kurzech se dozvíte také na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

Veronika Hájková