Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pokračování soutěže 8x4 Prahou krok za krokem

Vydavatelství Žaket vás zve k účasti v druhém ročníku soutěže, jejímž cílem je nabídnout zajímavé tipy k návštěvě soutěžních míst, mezi kterými naleznete historické památky, muzea, galerie, radnice některých městských částí a další zajímavosti hlavního města Prahy. Jejich úplný seznam najdete v knižním plánu Prahy, který je k dostání na každém soutěžním místě. Aktuální seznam míst s pravidly soutěže je též zveřejněn a průběžně aktualizován na internetových stránkách www.zaket.cz/8x4, kde se dozvíte i další informace o soutěži. Vlastní zahájení soutěže proběhne na Zelený čtvrtek 13. dubna při příležitosti zábavního soutěžního odpoledne Českého rozhlasu Regina – Velikonoční výherní vejce.

Opět chystáme řadu doprovodných akcí, mezi kterými nebude chybět oblíbená fotografická soutěž a 17. listopadu tradiční pochod Pražský minimax. Na závěr soutěže proběhne losování o 8x4 věcných cen, do které bude zařazen každý účastník, který získá během roku alespoň 4 různé soutěžní kupóny a odešle je na adresu vydavatelství nejpozději do 6. 11. 2006.

Mojmír Kopečný, ŽAKET