Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 připravuje koncepci rozvoje

V současné době se připravuje Koncepce rozvoje Městské části Praha 13 v letech 2007–2013. V duchu jedné z hlavních zásad managementu kvality, ke kterému se Městská část Praha 13 hlásí, tedy orientace na občany, oslovujeme obyvatele Prahy 13 s výzvou ke spolupráci na přípravě tohoto dokumentu. Vyjádřit se můžete ke kterékoli z následujících oblastí života naší městské části:

a) Územní rozvoj; b) Dopravní infrastruktura; c) Životní prostředí; d) Bydlení; e) Podnikatelské prostředí a zaměstnanost; f) Školství, vzdělávání ; g) Zdravotní a sociální oblast; h) Kultura, sport a volný čas; i) Bezpečnost

Své podněty a návrhy k rozvoji městské části můžete zasílat do 11. 5. 2007 do redakce Stopu, ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13 nebo elektronickou poštou na adresu stop@p13.mepnet.cz. Obálku označte heslem Koncepce rozvoje městské části, v elektronické zprávě uveďte toto heslo v předmětu. Předem děkujeme za spolupráci.

Rada MČ Praha 13