Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka likvidace odpadu pro chataře a zahrádkáře

Z důvodu stažení sběrných nádob na směsný komunální odpad ze zahrádkářských kolonií na území hl. m. Prahy nabízí společnost Pražské služby, a.s., jednotlivým vlastníkům staveb pro individuální rekreaci na našem území uzavření smluvního vztahu - Prohlášení plátce poplatku a v případě zájmu i Smlouvu o poskytování nadstandardní služby při odvozu komunálního odpadu za úhradu. Smlouvy budou s jednotlivými vlastníky uzavírány za společnost Pražské služby, a.s., centrálně na níže uvedené adrese. Důvodem k centrálnímu uzavírání smluv je skutečnost, že ne všechny rekreační objekty jsou dopravně dostupné svozové technice, což je nezbytné ve smluvním vztahu také zohlednit.

Zákaznické centrum Pražské služby, a.s.
Proboštská 1, Praha 6
Tel.: 284 091 426, 284 091 428
Fax: 284 091 525
e-mail: havlickovav@psas.cz, spalkovak@psas.cz.

Provozní doba:
pondělí a středa: 8–18 hodin
úterý, čtvrtek a pátek: 8–15 hodin

Eva Beránková, odbor životního prostředí