Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Znovu proběhl jarní úklid

Znovu proběhl jarní úklid

Od 8. do 20. března procházela ulicemi a zelení v Praze 13 desetičlenná skupina sběračů, kteří sbírali odpadky z veřejně přístupných ploch. K velkému plošnému úklidu, který se zpravidla provádí po skončení zimního období, přistoupila městská část již popáté. Úklidová četa se zaměřila zejména na pásy podél komunikací a plochy veřejné zeleně, kde není smluvně zajištěna údržba zahradnickými firmami. Městská část zaplatila za úklid ze svého rozpočtu 250 000 korun. Celkem bylo sesbíráno a odvezeno na téměř 12 tun odpadků.

-st-