Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stodůlečtí letos slaví 115 let od založení

Sbor začal svou činnost za spolupráce obecního zastupitelstva ve Stodůlkách dne 18. listopadu 1890. Toho dne byly čteny stanovy SDH, které byly poté schváleny též obecním výborem. Dále byla aklamací provedena volba výboru. Předsedou byl zvolen František Kejha, velitelem sboru Antonín Havlůj, pokladníkem Václav Svoboda a jednatelem pan Smolík. Členy výboru se stali Matěj Šťastný, J. Najman a za obecní výbor Josef Havlůj. Sbor čítal 15 činných a 18 přispívajících členů. 18. prosince 1890 se konala výborová schůze, kde bylo přijato usnesení požádat obec, aby předala veškerý inventář hasičskému sboru a zároveň stanovenou místnost u předsedy Vlacha. V roce 1892 bylo na výborové schůzi přijato usnesení podat žádost Hejtmanovi o schválení stanov. V roce 1893 se konaly 4 výborové schůze a jedna valná hromada, kde bylo přijato usnesení, aby sbor Stodůlky přistoupil k župě Podbělohorské. V témže roce se sbor zúčastnil hašení již šesti požárů.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky