Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Některé tiskopisy Finančního úřadu získáte na radnici

Nejběžnější formuláře daňových přiznání FÚ jsou k dispozici na informacích v přízemí radnice. Zajistili jsme je od FÚ vzhledem k zájmu občanů. Vyplněné formuláře již je ale nutno odevzdávat nebo posílat přímo na FÚ pro Prahu 5, Peroutkova 61, do jehož působnosti Praha 13 spadá. Tel. ústředna FÚ: 251 112 111.

Samuel Truschka, OKS